Modré zprávy

Modrá zpráva neboli Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky je ročenka, která podává podrobný přehled o stavu vodního hospodářství České republiky v jednotlivých letech a informuje čtenáře o konkrétním hospodaření s vodou a využívání vodních zdrojů.

Zabývá se hydrologickou bilancí (teplotní, srážkové a odtokové poměry), hydrologickými extrémy od povodní po sucho, jakostí povrchových a podzemních vod, nakládáním s vodami (odběry, vypouštění) a zdroji znečištění (bodové a plošné znečištění). Dále zpravuje o správě vodních toků, o vodovodech a kanalizacích včetně zásobování pitnou vodou (vodné, stočné), o rybářství a rybníkářství a v neposlední řadě informuje o plánování v oblasti vod. Nedílnou součástí publikace jsou legislativní opatření a také problematika mezinárodních vztahů a výzkumu a vývoje v oblasti vod.

Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2012
Publikace stručně označovaná jako "Modrá zpráva", která informuje o stavu vodního hospodářství v roce 2012 a obsahuje zejména popis stavu v hlavních ukazatelích.
Publikováno: 16. 10. 2013
Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2011
Publikace stručně označovaná jako "Modrá zpráva", která informuje o stavu vodního hospodářství v roce 2011 a obsahuje zejména popis stavu v hlavních ukazatelích.
Publikováno: 29. 8. 2012
Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2010
Publikace stručně označovaná jako "Modrá zpráva", která informuje o stavu vodního hospodářství v roce 2010 a obsahuje zejména popis stavu v hlavních ukazatelích.
Publikováno: 13. 10. 2011
Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2009
Publikace stručně označovaná jako "Modrá zpráva", která informuje o stavu vodního hospodářství v roce 2009 a obsahuje zejména popis stavu v hlavních ukazatelích.
Publikováno: 7. 9. 2010
Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2008
Publikace stručně označovaná jako "Modrá zpráva", která informuje o stavu vodního hospodářství v roce 2008 a obsahuje zejména popis stavu v hlavních ukazatelích.
Publikováno: 30. 9. 2009
Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2007
Publikace stručně označovaná jako "Modrá zpráva", která informuje o stavu vodního hospodářství v roce 2007 a obsahuje zejména popis stavu v hlavních ukazatelích.
Publikováno: 11. 9. 2008
Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2006
Publikace stručně označovaná jako "Modrá zpráva", která informuje o stavu vodního hospodářství v roce 2006 a obsahuje zejména popis stavu v hlavních ukazatelích.
Publikováno: 17. 9. 2007
Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2005
Publikace stručně označovaná jako "Modrá zpráva", která informuje o stavu vodního hospodářství v roce 2005 a obsahuje zejména popis stavu v hlavních ukazatelích.
Publikováno: 5. 9. 2006
Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2004
Publikace stručně označovaná jako "Modrá zpráva", která informuje o stavu vodního hospodářství v roce 2004 a obsahuje zejména popis stavu v hlavních ukazatelích.
Publikováno: 19. 9. 2005
Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2003
Publikace stručně označovaná jako "Modrá zpráva", která informuje o stavu vodního hospodářství v roce 2003 a obsahuje zejména popis stavu v hlavních ukazatelích.
Publikováno: 30. 8. 2004
1 2 3

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.