Modré zprávy

Modrá zpráva neboli Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky je ročenka, která podává podrobný přehled o stavu vodního hospodářství České republiky v jednotlivých letech a informuje čtenáře o konkrétním hospodaření s vodou a využívání vodních zdrojů.

Zabývá se hydrologickou bilancí (teplotní, srážkové a odtokové poměry), hydrologickými extrémy od povodní po sucho, jakostí povrchových a podzemních vod, nakládáním s vodami (odběry, vypouštění) a zdroji znečištění (bodové a plošné znečištění). Dále zpravuje o správě vodních toků, o vodovodech a kanalizacích včetně zásobování pitnou vodou (vodné, stočné), o rybářství a rybníkářství a v neposlední řadě informuje o plánování v oblasti vod. Nedílnou součástí publikace jsou legislativní opatření a také problematika mezinárodních vztahů a výzkumu a vývoje v oblasti vod.

Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2002
Publikace stručně označovaná jako "Modrá zpráva", která informuje o stavu vodního hospodářství v roce 2002 a obsahuje zejména popis stavu v hlavních ukazatelích.
Publikováno: 22. 9. 2003
Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2001
Publikace stručně označovaná jako "Modrá zpráva", která informuje o stavu vodního hospodářství v roce 2001 a obsahuje zejména popis stavu v hlavních ukazatelích.
Publikováno: 30. 5. 2003
Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2000
Publikace přináší nejenom souhrnné informace o jakosti našich vodních toků i nádrží, ale rovněž údaje o povodňovém nebezpečí i ekonomické informace související s činností správců vod.
Publikováno: 29. 5. 2003
Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 1999
Publikace poskytuje souhrnné informace o procesech, které proběhly ve vodním hospodářství v roce 1999, o základních trendech vývoje a rozsahu dosažených změn.
Publikováno: 27. 5. 2003
Publikace poskytuje souhrnný přehled o všech činnostech zahrnovaných do systému vodního hospodářství.
Publikováno: 26. 5. 2003
1 2 3

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.