Dodání údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací - RIV 2023, druhý termín 8. 9. 2023

28. 7. 2023

V roce sběru 2023 budou dodávány do RIV pouze zveřejnitelné údaje o výsledcích. Poskytovatel předá provozovateli údaje o výsledcích projektů a o výsledcích výzkumných organizací podporovaných z jeho rozpočtové kapitoly včetně údajů o jejich zveřejnění 
a údajů o jejich ochraně podle zvláštních právních předpisů nebo realizování nejpozději do 150 kalendářních dnů od počátku roku, tj. do 31. 5. 2023, obdobné údaje o výsledcích projektů nejpozději do 250 kalendářních dnů po ukončení poskytování podpory, tj. do 8. 9. 2023.

Druhý termín předání údajů do RIV23 od jednotlivých předkladatelů je MZe stanoven do 28. srpna 2023. Následně bude probíhat proces kontroly předávaných dat. MZe pak předá dodávky údajů RIV23 do IS VaVaI za všechny předkladatele do 8. 9. 2023.

Dodávky údajů nelze předávat elektronickou poštou, nýbrž je zasílá správce předkladatele (organizace) přímo v aplikaci VaVER prostřednictvím akce „Předání záznamů poskytovateli“ (nový modul správce – záložka „Předání dodávky dat“).

Více informací: příloha Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2023 nebo https://www.rvvi.cz/

Technické dotazy k přípravě a předávání údajů: isvavai@vlada.cz

  V případě dotazů kontaktujte Jana Budského, tel. 2 2181 3026.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.