Chronologický přehled

V této sekci naleznete chronologický přehled právních předpisů, které se bezprostředně týkají rezortu Ministerstva zemědělství, v členění dle roků.

Uvedeny jsou zde pouze dosud platné předpisy s odkazem na původní znění předpisu, resp. na příslušnou částku Sbírky zákonů nebo částku Sbírky mezinárodních smluv, které jsou zveřejněné na stránkách Ministerstva vnitra (částky jsou ve formátu PDF).

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 93/2024 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 93/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho...

Účinnost od: 1. 5. 2024

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 92/2024 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 92/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 386/2022 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a...

Účinnost od: 1. 5. 2024

Stáhnout PDF

Nařízení vlády č. 68/2024 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 68/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, a nařízení...

Účinnost od: 1. 4. 2024

Stáhnout PDF

Nařízení vlády č. 62/2024 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 62/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům

Účinnost od: 1. 4. 2024

Stáhnout PDF

Nařízení vlády č. 61/2024 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 61/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 80/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření,...

Účinnost od: 15. 3. 2024

Stáhnout PDF

Nařízení vlády č. 45/2024 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 45/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 64/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu...

Účinnost od: 1. 3. 2024

Stáhnout PDF

Nařízení vlády č. 44/2024 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 44/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, a některá...

Účinnost od: 1. 3. 2024

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 33/2024 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 33/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich...

Účinnost od: 1. 4. 2024

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 13/2024 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 13/2024 Sb., o požadavcích na jakost balených vod a o způsobu jejich úpravy

Účinnost od: 21. 2. 2024

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.