Chronologický přehled

V této sekci naleznete chronologický přehled právních předpisů, které se bezprostředně týkají rezortu Ministerstva zemědělství, v členění dle roků.

Uvedeny jsou zde pouze dosud platné předpisy s odkazem na původní znění předpisu, resp. na příslušnou částku Sbírky zákonů nebo částku Sbírky mezinárodních smluv, které jsou zveřejněné na stránkách Ministerstva vnitra (částky jsou ve formátu PDF).

Stáhnout PDF

Nařízení vlády č. 480/2009 Sb.,(GAEC)

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 480/2009 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení...

Účinnost od: 1. 1. 2010

Stáhnout PDF

Nařízení vlády č. 479/2009 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor

Účinnost od: 1. 1. 2010

Stáhnout PDF

Nařízení vlády č. 478/2009 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem...

Účinnost od: 1. 1. 2010

Stáhnout PDF

Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. 465/2009 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 465/2009 Sb., o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu

Účinnost od: 1. 1. 2010

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 464/2009 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 464/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění vyhlášky č....

Účinnost od: 1. 1. 2010

Stáhnout PDF

Vyhláška 447/2009 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 447/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi...

Účinnost od: 1. 1. 2010

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 427/2009 Sb., (seznam k.ú. s cenou půdy)

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 427/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami...

Účinnost od: 1. 1. 2010

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 415/2009 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 415/2009 Sb., o stanovení požadavků na odběr vzorků a způsobu zveřejnění metod laboratorního zkoušení produktů ke krmení

Účinnost od: 1. 12. 2009

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 369/2009 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 369/2009 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu

Účinnost od: 30. 10. 2009

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 353/2009 Sb.,

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 353/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění...

Účinnost od: 1. 11. 2009

1 2 3 ... 5

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.