Chronologický přehled

V této sekci naleznete chronologický přehled právních předpisů, které se bezprostředně týkají rezortu Ministerstva zemědělství, v členění dle roků.

Uvedeny jsou zde pouze dosud platné předpisy s odkazem na původní znění předpisu, resp. na příslušnou částku Sbírky zákonů nebo částku Sbírky mezinárodních smluv, které jsou zveřejněné na stránkách Ministerstva vnitra (částky jsou ve formátu PDF).

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 390/2015 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem...

Účinnost od: 1. 1. 2016

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 368/2015 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 368/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění...

Účinnost od: 1. 1. 2016

Stáhnout PDF

Nařízení vlády č. 366/2015 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 366/2015 Sb., o stanovení některých podmínek provádění dočasné mimořádné podpory pro zemědělce v odvětví živočišné výroby

Účinnost od: 15. 1. 2016

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 363/2015 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 363/2015 Sb., o stanovení výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky...

Účinnost od: 1. 1. 2016

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 362/2015 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 362/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd...

Účinnost od: 1. 1. 2016

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 361/2015 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 361/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 202/2014 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách...

Účinnost od: 1. 1. 2016

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 344/2015 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 344/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami...

Účinnost od: 1. 1. 2016

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 343/2015 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 343/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších...

Účinnost od: 1. 1. 2016

Stáhnout PDF

Nařízení vlády č. 327/2015 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 327/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné...

Účinnost od: 15. 12. 2015

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 313/2015 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 313/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického...

Účinnost od: 1. 12. 2015

1 2 3 4

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.