Chronologický přehled

V této sekci naleznete chronologický přehled právních předpisů, které se bezprostředně týkají rezortu Ministerstva zemědělství, v členění dle roků.

Uvedeny jsou zde pouze dosud platné předpisy s odkazem na původní znění předpisu, resp. na příslušnou částku Sbírky zákonů nebo částku Sbírky mezinárodních smluv, které jsou zveřejněné na stránkách Ministerstva vnitra (částky jsou ve formátu PDF).

Stáhnout PDF

Vyhláška 275/1998 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků

Účinnost od: 1. 1. 1999

Stáhnout PDF

Vyhláška 274/1998 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv

Účinnost od: 30. 11. 1998

Stáhnout PDF

Vyhláška 273/1998 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 273/1998 Sb., o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv

Účinnost od: 30. 11. 1998

Stáhnout PDF

Zákon Parlamentu České republiky č. 269/1998 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 269/1998 Sb., kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem...

Účinnost od: 19. 11. 1998

Stáhnout PDF

Vyhláška 219/1998 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 219/1998 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost...

Účinnost od: 1. 1. 1999

Stáhnout PDF

Zákon 156/1998 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských...

Účinnost od: 1. 9. 1998

Stáhnout PDF

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby

Účinnost od: 1. 10. 1998

Stáhnout PDF

Vyhláška 90/1998 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 90/1998 Sb., kterou se vymezují některé druhy rostlin uvedené v druhovém seznamu, jejichž rozmnožovací materiál...

Účinnost od: 22. 4. 1998

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.