Chronologický přehled

V této sekci naleznete chronologický přehled právních předpisů, které se bezprostředně týkají rezortu Ministerstva zemědělství, v členění dle roků.

Uvedeny jsou zde pouze dosud platné předpisy s odkazem na původní znění předpisu, resp. na příslušnou částku Sbírky zákonů nebo částku Sbírky mezinárodních smluv, které jsou zveřejněné na stránkách Ministerstva vnitra (částky jsou ve formátu PDF).

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 592/2020 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 592/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve...

Účinnost od: 1. 1. 2021

Stáhnout PDF

Nařízení vlády č. 567/2020 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 567/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a...

Účinnost od: 1. 1. 2021

Stáhnout PDF

Nařízení vlády č. 566/2020 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 566/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o...

Účinnost od: 1. 1. 2021

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 548/2020 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 548/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami...

Účinnost od: 1. 1. 2021

Stáhnout PDF

Zákon č. 544/2020 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 544/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další...

Účinnost od: 1. 2. 2021

Stáhnout PDF

Zákon č. 501/2020 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 501/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o...

Účinnost od: 1. 2. 2021

Stáhnout PDF

Zákon č. 481/2020 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 481/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě...

Účinnost od: 1. 1. 2021

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 366/2020 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 366/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a...

Účinnost od: 1. 10. 2020

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 365/2020 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 365/2020 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a...

Účinnost od: 1. 10. 2020

Stáhnout PDF

Zákon č. 334/2020 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 334/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o...

Účinnost od: 1. 10. 2020

1 2 3 4

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.