Chronologický přehled

V této sekci naleznete chronologický přehled právních předpisů, které se bezprostředně týkají rezortu Ministerstva zemědělství, v členění dle roků.

Uvedeny jsou zde pouze dosud platné předpisy s odkazem na původní znění předpisu, resp. na příslušnou částku Sbírky zákonů nebo částku Sbírky mezinárodních smluv, které jsou zveřejněné na stránkách Ministerstva vnitra (částky jsou ve formátu PDF).

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 442/2013 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 442/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a...

Účinnost od: 1. 1. 2014

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 431/2013 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 431/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a...

Účinnost od: 1. 1. 2014

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 430/2013 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 430/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd...

Účinnost od: 1. 1. 2014

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 429/2013 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 429/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a...

Účinnost od: 1. 1. 2014

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 414/2013 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž...

Účinnost od: 1. 1. 2014

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 410/2013 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 410/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby

Účinnost od: 31. 12. 2013

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 409/2013 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 409/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu

Účinnost od: 31. 12. 2013

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 403/2013 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 403/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších...

Účinnost od: 1. 1. 2014

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 402/2013 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 402/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních...

Účinnost od: 1. 1. 2014

Stáhnout PDF

Nařízení vlády č. 400/2013 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 400/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor...

Účinnost od: 1. 1. 2014

1 2 3 ... 5

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.