Chronologický přehled

V této sekci naleznete chronologický přehled právních předpisů, které se bezprostředně týkají rezortu Ministerstva zemědělství, v členění dle roků.

Uvedeny jsou zde pouze dosud platné předpisy s odkazem na původní znění předpisu, resp. na příslušnou částku Sbírky zákonů nebo částku Sbírky mezinárodních smluv, které jsou zveřejněné na stránkách Ministerstva vnitra (částky jsou ve formátu PDF).

Stáhnout PDF

Nařízení 505/2000 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na...

Účinnost od: 1. 1. 2001

Stáhnout PDF

Vyhláška MZe č. 477/2000 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 477/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení...

Účinnost od: 1. 1. 2001

Stáhnout PDF

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 476/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 476/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání...

Účinnost od: 1. 1. 2001

Stáhnout PDF

Vyhláška 475/2000 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 475/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 273/1998 Sb., o odběrech a chemických rozborech...

Účinnost od: 1. 1. 2001

Stáhnout PDF

Vyhláška 474/2000 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva

Účinnost od: 1. 1. 2001

Stáhnout PDF

Vyhláška 419/2000 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 419/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č.331/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a),...

Účinnost od: 1. 1. 2001

Stáhnout PDF

Vyhláška 418/2000 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 418/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č.329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a),...

Účinnost od: 1. 1. 2001

Stáhnout PDF

Zákon 408/2000 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění...

Účinnost od: 1. 2. 2001

Stáhnout PDF

Vyhláška 403/2000 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 403/2000 Sb., kterou se určují druhy zemědělského zboží, na něž je možné vystavovat zemědělské skladní listy, a...

Účinnost od: 24. 11. 2000

Stáhnout PDF

Vyhláška 381/2000 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 381/2000 Sb., o metodice zkoušek odrůd brambor pro zápis do Seznamu doporučených odrůd

Účinnost od: 31. 10. 2000

1 2 3 4

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.