Chronologický přehled

V této sekci naleznete chronologický přehled právních předpisů, které se bezprostředně týkají rezortu Ministerstva zemědělství, v členění dle roků.

Uvedeny jsou zde pouze dosud platné předpisy s odkazem na původní znění předpisu, resp. na příslušnou částku Sbírky zákonů nebo částku Sbírky mezinárodních smluv, které jsou zveřejněné na stránkách Ministerstva vnitra (částky jsou ve formátu PDF).

Stáhnout PDF

Vyhláška 581/2006 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 581/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 206/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a...

Účinnost od: 1. 1. 2007

Stáhnout PDF

Zákon 572/2006 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 572/2006 Sb., o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování protipovodňových opatření

Účinnost od: 27. 12. 2006

Stáhnout PDF

Vyhláška 515/2006 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 515/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a...

Účinnost od: 1. 1. 2007

Stáhnout PDF

Nařízení Vlády České republiky č. 512/2006 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti strukturálních opatření v zemědělství

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 512/2006 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti strukturálních opatření v zemědělství

Účinnost od: 1. 12. 2006

Stáhnout PDF

Nařízení 450/2006 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 450/2006 Sb., o stanovení některých podmínek provádění některých výjimečných opatření na podporu trhu s vejci a drůbeží

Účinnost od: 1. 10. 2006

Stáhnout PDF

Vyhláška 449/2006 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

Účinnost od: 1. 10. 2006

Stáhnout PDF

Vyhláška 448/2006 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona

Účinnost od: 1. 10. 2006

Stáhnout PDF

Vyhláška 447/2006 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 447/2006 Sb., o genetických zdrojích zvířat

Účinnost od: 1. 10. 2006

Stáhnout PDF

Nařízení vlády č. 432/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 141/2006 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 432/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 141/2006 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb...

Účinnost od: 8. 9. 2006

Stáhnout PDF

Nález 409/2006 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nález Ústavního soudu č. 409/2006 Sb., ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších...

Účinnost od: 18. 8. 2006

1 2 3 ... 5

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.