Chronologický přehled

V této sekci naleznete chronologický přehled právních předpisů, které se bezprostředně týkají rezortu Ministerstva zemědělství, v členění dle roků.

Uvedeny jsou zde pouze dosud platné předpisy s odkazem na původní znění předpisu, resp. na příslušnou částku Sbírky zákonů nebo částku Sbírky mezinárodních smluv, které jsou zveřejněné na stránkách Ministerstva vnitra (částky jsou ve formátu PDF).

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 299/2018 Sb..

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 299/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění...

Účinnost od: 1. 1. 2019

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 298/2018 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů

Účinnost od: 1. 1. 2019

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 297/2018 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 297/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení...

Účinnost od: 1. 1. 2019

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 296/2018 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 296/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

Účinnost od: 1. 1. 2019

Stáhnout PDF

Nařízení vlády č. 293/2018 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 293/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o...

Účinnost od: 1. 1. 2019

Stáhnout PDF

Nařízení vlády č. 292/2018 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 292/2018 Sb.,kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a...

Účinnost od: 1. 1. 2019

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 288/2018 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 288/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami...

Účinnost od: 1. 1. 2019

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 277/2018 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 277/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s...

Účinnost od: 1. 1. 2019

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 253/2018 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 253/2018 Sb., o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin

Účinnost od: 9. 11. 2018

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 252/2018 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 252/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv

Účinnost od: 1. 1. 2019

1 2 3 ... 5

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.