Chronologický přehled

V této sekci naleznete chronologický přehled právních předpisů, které se bezprostředně týkají rezortu Ministerstva zemědělství, v členění dle roků.

Uvedeny jsou zde pouze dosud platné předpisy s odkazem na původní znění předpisu, resp. na příslušnou částku Sbírky zákonů nebo částku Sbírky mezinárodních smluv, které jsou zveřejněné na stránkách Ministerstva vnitra (částky jsou ve formátu PDF).

Stáhnout PDF

Vyhláška 590/2002 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla

Účinnost od: 1. 1. 2003

Vyhláška 554/2002 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění

Účinnost od: 1. 1. 2003

Stáhnout PDF

Vyhláška 545/2002 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav

Účinnost od: 1. 1. 2003

Stáhnout PDF

Vyhláška 541/2002 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 541/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely...

Účinnost od: 1. 1. 2003

Stáhnout PDF

Vyhláška 491/2002 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd

Účinnost od: 28. 11. 2002

Stáhnout PDF

Vyhláška 480/2002 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 480/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu

Účinnost od: 1. 1. 2003

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 473/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 476/2000 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 473/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 476/2000 Sb.

Účinnost od: 20. 11. 2002

Stáhnout PDF

Vyhláška 433/2002 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 433/2002 Sb., o podrobnějších pravidlech pro plnění povinností podle ustanovení § 14 odst. 1 a 3 zákona č....

Účinnost od: 1. 11. 2002

Stáhnout PDF

Zákon Parlamentu České republiky č. 423/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 423/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost od: 27. 9. 2002

Stáhnout PDF

Vyhláška 292/2002 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí

Účinnost od: 2. 7. 2002

1 2 3

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.