Chronologický přehled

V této sekci naleznete chronologický přehled právních předpisů, které se bezprostředně týkají rezortu Ministerstva zemědělství, v členění dle roků.

Uvedeny jsou zde pouze dosud platné předpisy s odkazem na původní znění předpisu, resp. na příslušnou částku Sbírky zákonů nebo částku Sbírky mezinárodních smluv, které jsou zveřejněné na stránkách Ministerstva vnitra (částky jsou ve formátu PDF).

Stáhnout PDF

Vyhláška 101/1996 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu...

Účinnost od: 29. 4. 1996

Stáhnout PDF

Vyhláška 100/1996 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o...

Účinnost od: 29. 4. 1996

Stáhnout PDF

Zákon 97/1996 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele

Účinnost od: 26. 4. 1996

Stáhnout PDF

Zákon 91/1996 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech

Účinnost od: 1. 9. 1996

Stáhnout PDF

Vyhláška 84/1996 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování

Účinnost od: 19. 4. 1996

Stáhnout PDF

Vyhláška 83/1996 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů

Účinnost od: 19. 4. 1996

Stáhnout PDF

Vyhláška 80/1996 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a...

Účinnost od: 19. 4. 1996

Stáhnout PDF

Vyhláška 79/1996 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 79/1996 Sb., o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení

Účinnost od: 19. 4. 1996

Stáhnout PDF

Vyhláška 78/1996 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí

Účinnost od: 19. 4. 1996

Stáhnout PDF

Vyhláška 77/1996 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění...

Účinnost od: 19. 4. 1996

1 2

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.