Chronologický přehled

V této sekci naleznete chronologický přehled právních předpisů, které se bezprostředně týkají rezortu Ministerstva zemědělství, v členění dle roků.

Uvedeny jsou zde pouze dosud platné předpisy s odkazem na původní znění předpisu, resp. na příslušnou částku Sbírky zákonů nebo částku Sbírky mezinárodních smluv, které jsou zveřejněné na stránkách Ministerstva vnitra (částky jsou ve formátu PDF).

Stáhnout PDF

Zákon 554/2005 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 554/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a...

Účinnost od: 30. 12. 2005

Stáhnout PDF

Zákon č. 553/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 553/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve...

Účinnost od: 30. 12. 2005

Stáhnout PDF

Nález Ústavního soudu č. 531/2005 Sb., vyhlášený dne 20. prosince 2005

Původní znění / Úplné znění

Nález Ústavního soudu č. 531/2005 Sb., vyhlášený dne 20. prosince 2005, ve věci návrhu na zrušení §13 odst. 6 a 7 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě...

Účinnost od: 20. 12. 2005

Stáhnout PDF

Nařízení Vlády České republiky č. 515/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 515/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních...

Účinnost od: 1. 1. 2006

Stáhnout PDF

Nařízení vlády č. 510/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 241/2004 Sb., ve znění nařízení vlády č. 121/2005 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 510/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s...

Účinnost od: 1. 1. 2006

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 497/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 497/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 368/2005...

Účinnost od: 23. 12. 2005

Stáhnout PDF

Nařízení vlády č. 483/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 148/2005 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 483/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 148/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití...

Účinnost od: 15. 12. 2005

Stáhnout PDF

Vyhláška 469/2005 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 469/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 541/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní...

Účinnost od: 1. 1. 2006

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 459/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 211/2004 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 459/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků, ve znění...

Účinnost od: 1. 12. 2005

Stáhnout PDF

Zákon 441/2005 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 441/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Účinnost od: 10. 11. 2005

1 2 3 ... 5

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.