Chronologický přehled

V této sekci naleznete chronologický přehled právních předpisů, které se bezprostředně týkají rezortu Ministerstva zemědělství, v členění dle roků.

Uvedeny jsou zde pouze dosud platné předpisy s odkazem na původní znění předpisu, resp. na příslušnou částku Sbírky zákonů nebo částku Sbírky mezinárodních smluv, které jsou zveřejněné na stránkách Ministerstva vnitra (částky jsou ve formátu PDF).

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 423/2011 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát

Účinnost od: 1. 1. 2012

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 404/2011 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 404/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd...

Účinnost od: 1. 1. 2012

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 384/2011 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních...

Účinnost od: 15. 12. 2011

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 383/2011 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 383/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 175/2005 Sb., o náhradách nákladů za odborné úkony provedené Státní rostlinolékařskou správou

Účinnost od: 15. 12. 2011

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 382/2011 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 382/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a...

Účinnost od: 9. 12. 2011

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 381/2011 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 381/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 333/2004 Sb., o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče

Účinnost od: 9. 12. 2011

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 380/2011 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 380/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a...

Účinnost od: 9. 12. 2011

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 358/2011 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 358/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami...

Účinnost od: 1. 1. 2012

Stáhnout PDF

Zákon č. 345/2011 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 345/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost od: 29. 11. 2011

Stáhnout PDF

Zákon č. 344/2011 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 344/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve...

Účinnost od: 1. 1. 2012

1 2 3 ... 5

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.