Chronologický přehled

V této sekci naleznete chronologický přehled právních předpisů, které se bezprostředně týkají rezortu Ministerstva zemědělství, v členění dle roků.

Uvedeny jsou zde pouze dosud platné předpisy s odkazem na původní znění předpisu, resp. na příslušnou částku Sbírky zákonů nebo částku Sbírky mezinárodních smluv, které jsou zveřejněné na stránkách Ministerstva vnitra (částky jsou ve formátu PDF).

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 449/2017 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 449/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence...

Účinnost od: 1. 1. 2018

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 448/2017 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 448/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou...

Účinnost od: 1. 1. 2018

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 445/2017 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 445/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské...

Účinnost od: 1. 1. 2018

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 428/2017 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 428/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití...

Účinnost od: 26. 12. 2017

Stáhnout PDF

Nařízení vlády č. 427/2017 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 427/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o...

Účinnost od: 1. 1. 2018

Stáhnout PDF

Nařízení vlády č. 426/2017 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 426/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb...

Účinnost od: 1. 1. 2018

Stáhnout PDF

Nařízení vlády č. 425/2017 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 425/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a...

Účinnost od: 15. 12. 2017

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 419/2017 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 419/2017 Sb., kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s úpravou služebních stejnokrojů zaměstnanců orgánů státní správy lesů,...

Účinnost od: 1. 1. 2018

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 403/2017 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 403/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami...

Účinnost od: 1. 1. 2018

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 389/2017 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem

Účinnost od: 1. 1. 2018

1 2 3 ... 5

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.