Chronologický přehled

V této sekci naleznete chronologický přehled právních předpisů, které se bezprostředně týkají rezortu Ministerstva zemědělství, v členění dle roků.

Uvedeny jsou zde pouze dosud platné předpisy s odkazem na původní znění předpisu, resp. na příslušnou částku Sbírky zákonů nebo částku Sbírky mezinárodních smluv, které jsou zveřejněné na stránkách Ministerstva vnitra (částky jsou ve formátu PDF).

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 393/2010 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí

Účinnost od: 1. 1. 2011

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 389/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 389/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd...

Účinnost od: 1. 1. 2011

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 378/2010 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin

Účinnost od: 1. 1. 2011

Stáhnout PDF

Nařízení vlády č. 373/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 373/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke...

Účinnost od: 1. 1. 2011

Stáhnout PDF

Nařízení vlády č. 372/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 372/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských...

Účinnost od: 1. 1. 2011

Stáhnout PDF

Nařízení vlády č. 369/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 369/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor...

Účinnost od: 15. 12. 2010

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 340/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 340/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami...

Účinnost od: 1. 1. 2011

Stáhnout PDF

Vyhláčka č. 336/2010 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 336/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů,...

Účinnost od: 3. 12. 2010

Stáhnout PDF

Zákon č. 331/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 331/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o...

Účinnost od: 1. 1. 2011

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 298/2010 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 298/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 369/2009 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu

Účinnost od: 1. 11. 2010

1 2 3 ... 5

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.