Chronologický přehled

V této sekci naleznete chronologický přehled právních předpisů, které se bezprostředně týkají rezortu Ministerstva zemědělství, v členění dle roků.

Uvedeny jsou zde pouze dosud platné předpisy s odkazem na původní znění předpisu, resp. na příslušnou částku Sbírky zákonů nebo částku Sbírky mezinárodních smluv, které jsou zveřejněné na stránkách Ministerstva vnitra (částky jsou ve formátu PDF).

Stáhnout PDF

Nařízení 655/2004 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 655/2004 Sb., o stanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit, do...

Účinnost od: 12. 1. 2005

Stáhnout PDF

Vyhláška 650/2004 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 650/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce...

Účinnost od: 22. 12. 2004

Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Účinnost od: 1. 1. 2005

Stáhnout PDF

Vyhláška 620/2004 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 620/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o...

Účinnost od: 1. 1. 2005

Stáhnout PDF

Vyhláška 619/2004 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 619/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci

Účinnost od: 1. 1. 2005

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 611/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 611/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků

Účinnost od: 7. 12. 2004

Stáhnout PDF

Vyhláška 610/2004 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 610/2004 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech a o změně vyhlášky č. 296/2003...

Účinnost od: 7. 12. 2004

Stáhnout PDF

Nařízení 579/2004 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 579/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 243/2004 Sb., o stanovení některých podrobností a bližších podmínek při poskytování...

Účinnost od: 25. 11. 2004

Stáhnout PDF

Vyhláška 553/2004 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě

Účinnost od: 1. 1. 2005

Stáhnout PDF

Nařízení vlády č. 543/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 543/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné...

Účinnost od: 25. 10. 2004

1 2 3 ... 9

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.