Chronologický přehled

V této sekci naleznete chronologický přehled právních předpisů, které se bezprostředně týkají rezortu Ministerstva zemědělství, v členění dle roků.

Uvedeny jsou zde pouze dosud platné předpisy s odkazem na původní znění předpisu, resp. na příslušnou částku Sbírky zákonů nebo částku Sbírky mezinárodních smluv, které jsou zveřejněné na stránkách Ministerstva vnitra (částky jsou ve formátu PDF).

Stáhnout PDF

Zákon č. 326/1999 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

Účinnost od: 1. 1. 2000

Stáhnout PDF

Zákon 238/1999 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 238/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění...

Účinnost od: 1. 1. 2000

Stáhnout PDF

Zákon 166/1999 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon)

Účinnost od: 28. 9. 1999

Stáhnout PDF

Zákon Parlamentu České republiky č. 144/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 144/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992...

Účinnost od: 15. 7. 1999

Stáhnout PDF

Zákon 129/1999 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 129/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z...

Účinnost od: 1. 7. 1999

Stáhnout PDF

Zákon Parlamentu České republiky č. 95/1999 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o...

Účinnost od: 25. 5. 1999

Stáhnout PDF

Nařízení 72/1999 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 72/1999 Sb., o stanovení způsobu úhrady nákladů souvisejících s vedením a aktualizací bonitovaných půdně ekologických jednotek a...

Účinnost od: 23. 4. 1999

Stáhnout PDF

Vyhláška 58/1999 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 58/1999 Sb., kterou se vymezují některé druhy rostlin uvedené v druhovém seznamu, jejichž rozmnožovací materiál...

Účinnost od: 2. 4. 1999

Stáhnout PDF

Vyhláška 55/1999 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

Účinnost od: 30. 3. 1999

Stáhnout PDF

Vyhláška 52/1999 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 52/1999 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 79/1996 Sb., o služebních stejnokrojích...

Účinnost od: 18. 3. 1999

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.