Chronologický přehled

V této sekci naleznete chronologický přehled právních předpisů, které se bezprostředně týkají rezortu Ministerstva zemědělství, v členění dle roků.

Uvedeny jsou zde pouze dosud platné předpisy s odkazem na původní znění předpisu, resp. na příslušnou částku Sbírky zákonů nebo částku Sbírky mezinárodních smluv, které jsou zveřejněné na stránkách Ministerstva vnitra (částky jsou ve formátu PDF).

Stáhnout PDF

Nařízení Vlády České republiky č. 500/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 500/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí...

Účinnost od: 1. 1. 2002

Stáhnout PDF

Vyhláška 471/2001 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly

Účinnost od: 1. 1. 2002

Stáhnout PDF

Vyhláška 470/2001 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se...

Účinnost od: 1. 1. 2002

Stáhnout PDF

Zákon 449/2001 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti

Účinnost od: 1. 7. 2002

Stáhnout PDF

Vyhláška 433/2001 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa

Účinnost od: 1. 1. 2002

Stáhnout PDF

Vyhláška 432/2001 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření...

Účinnost od: 1. 1. 2002

Stáhnout PDF

Vyhláška 431/2001 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci

Účinnost od: 1. 1. 2002

Stáhnout PDF

Vyhláška 428/2001 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně...

Účinnost od: 1. 1. 2002

Stáhnout PDF

Vyhláška 326/2001 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a...

Účinnost od: 1. 10. 2001

Stáhnout PDF

Zákon č. 313/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 313/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost od: 6. 9. 2001

1 2

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.