přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
Datum konání: 27.9.2019  17:00 – 23:00

NOC VĚDCŮ


Datum konání: 5.10.2018  18:00 – 23:59

NOC VĚDCŮ

NOC VĚDCŮ Prezentace ÚKZÚZ - historie a současnost ÚKZÚZ …


10.10.2017

ÚKZÚZ se v letošním roce zúčastnil Noci vědců

Naše organizace je v roli národní organizace ochrany rostlin za Českou republiku zapojena do projektu International Plant Sentinel Network (IPSN). V tuto chvíli jsou do tohoto mezinárodního projektu, který si klade za cíl rozvinout širší spolupráci mezi organizacemi zabývajícími se ochranou rostlin, zapojeny i botanické zahrady v Brně, Praze a Olomouci.


18.5.2017

První představení projektu International Plant Sentinel Network

ÚKZÚZ uskutečnil v lednu 2017 první představení projektu International Plant Sentinel Network na valné hromadě BZ a arboret. Součástí prezentace bylo i zapojení ÚKZÚZ jako National Plant Protection Organization České republiky do tohoto projektu. Zapojení bude především na úrovni vzájemné výměny informací o šíření škodlivých organismů, pořádání přednášek, informačních materiálů, pomoc při diagnostice škodlivých organismů a součástí by měl být i konkrétní projekt sledování výskytu některých organismů. Na počátku dubna byly uskutečněny dvě přednášky související s IPSN. První přednáška se týkala zavlékání organismů na nová území s důrazem na rizika takového šíření a druhá byla zaměřena na terénní diagnostiku škůdců. V současné době se do projektu zapojily tři botanické zahrady, ale předpokládáme spolupráci se všemi.