International Plant Sentinel Network

International Plant Sentinel Network je projekt spadající pod EUPHRESCO (EUropean PHytosanitary RESearch COordination), který si klade za cíl propojit činnost botanických zahrad a arboret, příslušných národních organizací ochrany rostlin, výzkumných a diagnostických center, za účelem vytvoření spolupracujících sítě na úseku ochrany před zavlékáním a šířením škodlivých organismů. V ČR je Národní organizací ochrany rostlin Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

Projekt vznikl jako podpora prevence zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů. Někteří původci chorob a hmyzí škůdci mohou představovat významné ohrožení biodiversity, způsobit významné ekonomické ztráty, škody na životním prostředí, a rovněž škody na zdraví lidí, zvířat a rostlin. Riziko zavlékání a rozšiřování invazních druhů na nová území je zesílen rozvíjejícím se globálním obchodem a v neposlední řadě i změnami klimatu. Včasné zjištění rizik nám podává informace pro vytvoření preventivních opatření a systémů kontroly nad těmito organismy.

Projekt v současné době řídí Botanic Gardens Conservation International (BGCI), zapojeny jsou botanické zahrady a arboreta v rámci celého světa, výzkumné organizace, národní organizace ochrany rostlin (např. Plant Protection Services v Nizozemí, Julius Kühn Institut v Německu) a univerzity. Zapojeno do projektu je v současné době mnoho států, mezi kterými můžeme jmenovat Velkou Británii, Francii, Itálii, Jihoafrickou republiku, Nový Zéland, Rusko, Spojené státy, Brazílii a další.

V ČR se do projektu zapojil ÚKZÚZ a botanické zahrady

  1. Karlova Univerzita, Botanická Zahrada Praha

  2. Masarykova Univerzita, Botanická zahrada Brno

  3. Palackého Univerzita, Botanická zahrada Olomouc

Projekt byl zahájen v roce 2013 jeho první fází (2013-2015), která si kladla za cíl především propojit botanické zahrady a zaměřit se na školení, přípravu informačních materiálů, systémů sledování a hodnocení rostlin. Druhá fáze začala v roce 2016, a potrvá do roku 2018. V ní se již botanické zahrady zapojují do fytosanitárních otázek s cílem zvýšit povědomí o fytokaranténě a biodiverzitě. Předpokladem je, že po ukončení oficiálního projektu, bude nastavená spolupráce dále pokračovat.


Projekt EUPHRESCO poskytl širší spolupráci v boji proti šíření škodlivých organismů i osvětu veřejnosti

29. 5. 2020
V květnu proběhlo vyhodnocení projektu International Plant Sentinel Network spadající pod EUPHRESCO, kterého se zúčastnil i ÚKZÚZ v roli národní organizace pro ochranu rostlin v ČR. Pozitivně bylo hodnoceno zpracování řady odborných materiálů ze strany ÚKZÚZ, týkajících se škodlivých organismů pro potřeby botanických zahrad a arboret. Projekt v sobě zahrnul i osvětu veřejnosti v ochraně rostlin…

NOC VĚDCŮ

27. 9. 2019 17:00 - 23:00
Výstava, veletrh
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Kotlářská 267/2, Brno
V rámci akce NOC VĚDCŮ představujeme v prostorách Masarykovy univerzity (MU) naši prezentaci Šetrněji k našim polím i lesům – biologická ochrana a snižování spotřeby pesticidů (18:00 - 22:00hod) Akce proběhla - výstup je zveřejněn na  FB ÚKZÚZ VIDEO Program: Ve sklenících botanické zahrady budete mít možnost seznámit se s tím jak škodlivé organismy vypadají, jak se monitorují a jaká poškození…

NOC VĚDCŮ

5. 10. 2018 18:00 - 23:59
Výstava, veletrh
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Kotlářská 267/2, Brno
  NOC VĚDCŮ Prezentace ÚKZÚZ - historie a současnost ÚKZÚZ Akce proběhla - výstup je zveřejněn na  FB ÚKZÚZ V rámci NOCI VĚDCŮ v prostorách Masarykovy univerzity (MU) představujeme naši prezentaci - 100 let české vědy (historie a současnost ÚKZÚZ) Ve sklenících botanické zahrady MU jsme pro vás připravili interaktivní prezentaci, prostřednictvím které se dozvíte, co je základem toho, aby se k Vám…

ÚKZÚZ se v letošním roce zúčastnil Noci vědců

10. 10. 2017
Naše organizace je v roli národní organizace ochrany rostlin za Českou republiku zapojena do projektu International Plant Sentinel Network (IPSN). V tuto chvíli jsou do tohoto mezinárodního projektu, který si klade za cíl rozvinout širší spolupráci mezi organizacemi zabývajícími se ochranou rostlin, zapojeny i botanické zahrady v Brně, Praze a Olomouci.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.