Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 5. červnu 2024

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 22. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu se stav podzemní vody celkově mírně zlepšil. Podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (12 %) se mírně zvýšil. Podíl mělkých vrtů s normální hladinou (50 %) se nezměnil a podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (17 %) se příliš nezměnil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala, až mírně klesala (53 % mělkých vrtů). U 11 % mělkých vrtů byl zaznamenán vzestup nebo velký vzestup hladiny.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 22. týdnu celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo ke zhoršení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (13 %) se nezměnil. Podíl pramenů s normální vydatností (43 %) se příliš nezměnil. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (22 %) se příliš nezměnil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem stagnovala, až mírně klesala (49 % pramenů). U 8 % pramenů došlo ke zvětšení nebo velkému zvětšení vydatnosti. Naopak ke zmenšení nebo velkému zmenšení vydatnosti došlo u 7 % pramenů.

Hladiny sledovaných toků byly v průběhu týdne rozkolísané. Srážky vypadávaly po většinu týdne, v jeho závěru pak i velmi vydatné, nejvíce spadlo na jihozápadě, západě a severu ČR. Největší vzestupy byly zaznamenány na tocích v povodí Berounky a Ohře, kde došlo v závěru týdne četně k překročení 1., ojediněle 2. SPA a na Úhlavě a Radbuze i 3. SPA. Dále stoupaly hladiny toků v povodí Odry a Bečvy. Hladiny ostatních toků kolísaly jen mírně, případně byly setrvalé. Celkové rozdíly byly od -35 cm do 90 cm, na Otavě, Radbuze a Úhlavě až 190 cm. V porovnání s dlouhodobými měsíčními průměry byly průtoky nejčastěji v rozmezí od 30 do 190 %, v povodí Ohře, Otavy a zejména Berounky byly průtoky 4 až 8násobné. Toky s indikací hydrologického sucha se aktuálně nevyskytují.

Za měsíc květen bylo z vodních nádrží nadlepšeno přes 26 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2024 bylo z vodních nádrží nadlepšeno tedy celkem přes 116 mil. m3Za měsíc květen došlo rovněž k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl. V součtu za všechny státní podniky Povodí celkem bylo akumulováno 90 mil. m3, od začátku roku 2024 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno 420 mil. m3.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 70–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.