Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 10. dubnu 2024

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 14. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav podzemní vody mírně zhoršil, zůstal však normální. Podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (9 %) a podíl mělkých vrtů s normální hladinou (51 %) se mírně snížil. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (13 %) se zvýšil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala, až mírně klesala (80 % mělkých vrtů). U 9 % mělkých vrtů byl zaznamenán pokles nebo velký pokles hladiny. Naopak u 3 % mělkých vrtů byl zaznamenán vzestup nebo velký vzestup hladiny.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 14. týdnu celkově normální. Na převážné většině území ČR byla dosažena normální vydatnost. Oproti předcházejícímu týdnu došlo celkově ke zhoršení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (6 %) se snížil. Podíl pramenů s normální vydatností (57 %) se mírně zvýšil. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (15 %) se mírně zvýšil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala, až se mírně zmenšovala (70 % pramenů). U 1 % pramenů došlo ke zmenšení vydatnosti. Naopak ke zvětšení nebo velkému zvětšení vydatnosti došlo u 2 % pramenů.

Hladiny sledovaných toků byly v průběhu týdne převážně setrvalé případně rozkolísané vzhledem ke spadlým srážkám. Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -12 do 10 cm. V porovnání s dlouhodobými dubnovými průměry byly průtoky průměrné až podprůměrné. Nejčastěji se pohybovaly v rozmezí od 30 do 110 % QIV, ojediněle se vyskytovaly i vyšší hodnoty, zejména na horním Labi. Toky s indikací hydrologického sucha se vyskytovaly jen ojediněle.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 70–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.