Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 7. červnu 2023

7. 6. 2023

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 22. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zhoršení stavu podzemní vody. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (7 %) se příliš nezměnil. Podíl mělkých vrtů s normální hladinou (63 %) se mírně zvýšil. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (7 %) se snížil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu (74 %), ale u 20 % mělkých vrtů byl zaznamenán pokles a u 2 % mělkých vrtů velký pokles hladiny.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 22. týdnu celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zhoršení stavu vydatnosti. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení (67 %), u 9 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení a u 3 % pramenů velké zmenšení vydatnosti. Pouze u 1 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení vydatnosti.
Hladiny sledovaných toků v průběhu celého týdne mírně klesaly nebo byly setrvalé. Celkové rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -11 do 0 cm, větší poklesy byly zaznamenány na toku Moravy, Dyje a Odry (-44 až -35 cm). V porovnání s dlouhodobými červnovými průměry byly průtoky podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 30 do 85 % Qm, jen ojediněle se vyskytovaly průměrné nebo mírně nadprůměrné průtoky. Toky s indikací hydrologického sucha se ojediněle vyskytují pouze v povodí dolního Labe a Ohře.

Za měsíc květen bylo z vodních nádrží nadlepšeno přes 26 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2023 bylo z vodních nádrží nadlepšeno tedy celkem téměř 108 mil. m3.

Za měsíc květen došlo rovněž k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl. V součtu za všechny státní podniky Povodí celkem bylo akumulováno přes 41 mil. m3, od začátku roku 2023 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno 570 mil. m3.
Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 78–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 7. 6. 2023

Stáhnout (pdf, 2 MB)

Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 7. 6. 2023

Stáhnout (pdf, 124 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.