Kategorie 6.4. potravinářské a zpracovatelské zařízení

Zpráva o tvorbě nových receptur a ověření senzorických vlastností druhů piv s využitím nespotřebovaného pečiva jako druhotné suroviny a s cílem omezit plýtvání potravinami

12. 1. 2023
Funkční úkol zadaný Ministerstvem zemědělství BAT Centru na Mendelově univerzitě v Brně (kategorie 6.4), 2022.
Stáhnout (pdf, 4 MB)

Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro odvětví jatek a vedlejších produktů živočišného původu (SA BREF), kap. 5 Závěry o BAT

11. 1. 2022
Překlad kapitoly 5 „Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro odvětví jatek a vedlejších produktů živočišného původu v SA BREF“.
Stáhnout (pdf, 2 MB)

Možnosti využití odpadních vod z výrobních zařízení pro závlahy zemědělských plodin a rizika z toho plynoucí pro otázky bezpečnosti potravin

1. 12. 2020
Práce je zaměřena na právní a normativní úpravy řešící nakládání s odpadními vodami, recyklaci vody ve vybraných odvětvích zpracovatelského průmyslu, možnosti úpravy odpadních vod, vliv používání odpadních vod na bezpečnost potravin a zhodnocení poptávky po recyklovaných vodách.
Stáhnout (pdf, 556 kB)

Zhodnocení vybraných ukazatelů odpadních vod pro potřeby revize SA BREF a zhodnocení metodik používaných pro měření produkce skleníkových plynů za rok 2019

6. 1. 2020
Hodnocení odpadních vod z průmyslových činností, konkrétně z kategorií 6.4 a) a 6.5, které jsou charakteristické svým vysokým biologickým znečištěním a posuzované parametry CHSKcr (chemická spotřeba kyslíku) a BSK5 (biochemická spotřeba kyslíku).
Stáhnout (pdf, 2 MB)

Zjištění hodnot koncentrací znečišťujících látek (TZL) u vybraných zařízení a podklady k návrhu závěrů o BAT FDM BREF

5. 12. 2018
Zpráva se podrobně zabývá nepříznivým vlivem tzv. tuhých znečišťujících látek na stav životního prostředí a lidské zdraví, jehož zdroj představují průmyslové činnosti, konkrétně ze zařízení zpracovatelského průmyslu. Na základě vyhodnocení některých dopadů tak poukazuje na nutnost sledování těchto látek a případného měření.
Stáhnout (pdf, 4 MB)

Stanovisko TPS pro jednání o návrhu dokumentu Food, Drink and Milk Industries (FDM BREF) v otázkách emitovaných tuhých znečišťujících látek (TZL) a těkavých organických látek (VOC)

5. 12. 2018
V rámci vyjádření TPS k předmětné problematice byl vypracován dokument, ve kterém bylo shromážděno a vyhodnoceno množství dostupných dat z nejrůznějších ověřených zdrojů za účelem získání přehledné informace o hodnotách emitovaných tuhých znečišťujících látek (TZL) a těkavých organických látek (VOC), příp. o jiných emisích v relevantních zařízeních kat. 6.4 – zpracovatelský průmysl.
Stáhnout (pdf, 3 MB)

Hodnocení nejlepších dostupných technik (BAT) u potravinářských podniků, VÚPP, 2016

24. 11. 2016
Kategorie 6.4 – Hodnocení BAT u potravinářských podniků. Funkční úkol zahrnuje analýzu původního BREFu před zahájením revize, hodnocení odpovídajících technologií; jak moc jsou zastaralé, či nepoužitelné v českém prostředí, vytipování možných negativních dopadů do praxe.
Stáhnout (pdf, 2 MB)

Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby mléka a mléčných výrobků

16. 1. 2012
Návrh revize referenčního dokumentu („BREF“) zařízení na úpravu a zpracování mléka o kapacitě odebíraného mléka vyšší než 200 t denně (v průměru za rok) dle přílohy č. 1 zákona číslo 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně zákonů (zákon o integrované prevenci) v platném znění.
Stáhnout (doc, 2 MB)

Manuál k praktickému využití nejlepších dostupných technik (BAT) v pivovarech a sladovnách

17. 12. 2010
Cílem manuálu je informování pracovníků výrobců, výrobních závodů, státní správy i široké odbornou veřejnost o nejlepších dostupných technikách (BAT) při výrobě piva a sladu.

Zprávy a studie v roce 2008

26. 1. 2010
Zprávy a studie k výrobním činnostem zařízení dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci - potravinářská a zpracovatelská zařízení.
1 2

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.