Zhodnocení vybraných ukazatelů odpadních vod pro potřeby revize SA BREF a zhodnocení metodik používaných pro měření produkce skleníkových plynů za rok 2019

6. 1. 2020

Hodnocení odpadních vod z průmyslových činností, konkrétně z kategorií 6.4 a) a 6.5, které jsou charakteristické svým vysokým biologickým znečištěním a posuzované parametry CHSKcr (chemická spotřeba kyslíku) a BSK5 (biochemická spotřeba kyslíku).

Funkční úkol se věnuje hodnocení odpadních vod z průmyslových činností a srozumitelně popisuje důvody měření CHSKCr a BSK5, případně dalších parametrů. Práce je tvořena  souborem tabulek, ve kterých jsou uvedeny rešeršní výsledky analýz vybraných provozů a závěrečný komentář k nim.

V roce 2019 bylo analyzováno 19 zařízení kategorie 6.4 a) a 6 zařízení kategorie 6.5 přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci).

Z dosavadních výsledků vyplívá, že z analyzovaných zařízení jich většina odpadní vodu vypouští do kanalizace předčištěnou a respektují řád městské čističky odpadních vod. Hodnoty předčištěných odpadních vod z jednotlivých zařízení jsou prezentovány v přiloženém souboru.

Druhá část popisuje současnou platnou metodiku inventarizace skleníkových plynů vznikajících v průmyslu.

Přílohy

Zhodnocení vybraných ukazatelů odpadních vod pro potřeby revize SA BREF a zhodnocení metodik používaných pro měření produkce skleníkových plynů

Stáhnout (pdf, 2 MB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.