Panorama potravinářského průmyslu

Panorama potravinářského průmyslu 2020
Panorama potravinářského průmyslu 2020, kterou připravuje Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), v úseku Vědy a výzkumu pod gescí Odboru potravinářského, Ministerstva zemědělství je pokračováním obdobných zpráv vydávaných v předchozích letech. Také tato zpráva, stejně jako předchozí, vychází z údajů Českého statistického úřadu. Po metodické stránce byla zpracována podle Ministerstva průmyslu a obchodu, a to v časovém úseku let 2011–2020.
Publikováno: 3. 3. 2023
Panorama potravinářského průmyslu 2019
Panorama potravinářského průmyslu 2019, kterou připravuje Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), v úseku Vědy a výzkumu pod gescí Odboru potravinářského, Ministerstva zemědělství je pokračováním obdobných zpráv vydávaných v předchozích letech. Také tato zpráva, stejně jako předchozí, vychází z údajů Českého statistického úřadu. Po metodické stránce byla zpracována podle Ministerstva průmyslu a obchodu, a to v časovém úseku let 2010–2018 a dále rok 2019 je vlastním odhadem Ministerstva průmyslu a obchodu, konzultovaným s MZe.
Publikováno: 19. 12. 2021
Panorama potravinářského průmyslu 2018
Publikace Panorama potravinářského průmyslu poskytuje přehled o stavu potravinářského sektoru za rok 2018.
Publikováno: 18. 12. 2021
Panorama potravinářského průmyslu 2017
Publikace Panorama potravinářského průmyslu poskytuje přehled o stavu potravinářského sektoru za rok 2017.
Publikováno: 17. 12. 2021
Panorama potravinářského průmyslu 2016
Publikace Panorama potravinářského průmyslu poskytuje přehled o stavu potravinářského sektoru za rok 2016.
Publikováno: 16. 12. 2021
Panorama potravinářského průmyslu 2015
Tato zpráva má odborné i širší veřejnosti poskytnout celkový pohled na aktuální situaci a rámcový stav potravinářského průmyslu v ČR. Délka časových řad a výběr indikátorů k tomu dává potřebný základ. Komentáře jsou stručné, při snaze na základě dat a kvalitativních zjištění interpretovat dosažené výsledky. Jednotlivé části zprávy uzavírá shrnutí a další perspektiva hodnocených odvětví, resp. oborů.
Publikováno: 15. 12. 2021
Panorama potravinářského průmyslu 2014
Studii "Panorama potravinářského průmyslu 2014" vypracoval, pod gescí Ministerstva zemědělství - Odboru potravinářského, Ústav zemědělské ekonomiky a informací.
Publikováno: 14. 12. 2021
Panorama potravinářského průmyslu 2013
Studii "Panorama potravinářského průmyslu 2013" vypracoval pod gescí Odboru potravinářské výroby a legislativy MZe Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha
Publikováno: 13. 12. 2021
Panorama potravinářského průmyslu 2012
Studii "Panorama potravinářského průmyslu 2012" vypracoval pod gescí odboru potravinářské výroby a legislativy MZe ČR Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha
Publikováno: 12. 12. 2021
Panorama potravinářského průmyslu 2011
Studii "Panorama potravinářského průmyslu 2010" vypracoval pod gescí odboru potravinářské výroby a legislativy MZe ČR Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha
Publikováno: 11. 12. 2021
1 2

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.