Monitoring cizorodých látek

Program "Monitoring cizorodých látek" zahrnuje sledování cizorodých látek v celém potravním řetězci, nejen v potravinách, ale i v surovinách. Každoroční sledování přináší ucelený pohled na zatížení agrárního a potravinářského sektoru jednotlivými kontaminanty. Monitorování je pro ČR závazné a vychází z každoročních doporučení Evropské komise k získání srovnatelných dat v daných oblastech, která slouží buď k tvorbě limitů u látek, u nichž limity stanoveny zatím nejsou, nebo k mapování výskytu určitých látek na území EU.

Výsledky monitoringu cizorodých látek jednotlivých členských států jsou využity a zpracovány v pracovních orgánech EK. Experti jak dozorových organizací podílejících se na provádění monitoringu cizorodých látek, tak Ministerstva zemědělství, se na základě existujících dat mohou aktivně účastnit jednání Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a jeho jednotlivých podskupin. S ohledem na nové informace a vývoj v Codexu Alimentarius je možno pružně měnit maximální limity některých kontaminujících látek. Jsou stanoveny maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách a je třeba průběžně sledovat jejich dodržování.
Plány monitoringu jednotlivých organizací jsou průběžně upravovány o některé analýzy kontaminantů či o komodity, jak bylo projednáno a dohodnuto v pracovních skupinách Evropské komise, a ve vazbě na plnění právních předpisů Komise. Zároveň se přihlíží na zjištění notifikovaná systémem RASFF. Zadání požadavků na zajišťování monitoringu cizorodých látek se pružně mění s požadavky Evropské komise.

Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2024 - 2026, Česká republika
Ministerstvo zdravotnictví v souladu s článkem 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1355 v následujícím dokumentu předkládá program kontroly pro rezidua pesticidů v České republice pro roky 2024-2026. Zpracovatelem dokumentu je Ministerstvo zdravotnictví, Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví, Odbor ochrany veřejného zdraví. Dokument byl projednán a odsouhlasen mezirezortní pracovní skupinou pro rezidua pesticidů.
Publikováno: 31. 10. 2023
Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2022

Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2022

3. 10. 2023
Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o monitoringu cizorodých látek v roce 2022.

Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2023–2025 Česká republika

12. 10. 2022
Ministerstvo zdravotnictví předkládá program kontroly pro rezidua pesticidů v ČR pro roky 2023-2025.

Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2021

27. 9. 2022
Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2021.

Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2022–⁠2024

14. 10. 2021
Ministerstvo zdravotnictví České republiky vypracovalo „Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2022–⁠2024".

Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2020

24. 9. 2021
Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o monitoringu cizorodých látek v roce 2020.

Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2021 - 2023

23. 9. 2020
Ministerstvo zdravotnictví České republiky vypracovalo „Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2021 - 2023".

Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2019

23. 9. 2020
Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2019.

Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2018

19. 9. 2019
Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2018.

Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2019 - 2021

17. 10. 2018
Ministerstvo zdravotnictví České republiky vypracovalo „Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2019 - 2021".
1 2 3

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.