Maso a masné výrobky

Maso a masné výrobky jsou nedílnou součástí pestré a vyvážené výživy člověka. V podmínkách České republiky měla v tomto ohledu vždy velký význam červená masa – vepřové a hovězí, nicméně v současné době hraje velkou roli také maso drůbeží či produkty rybolovu a akvakultury.

Vepřové maso v roce 2018 v ukazatelích (Situační a výhledová zpráva VEPŘOVÉ MASO 2018, Ministerstvo zemědělství)

 • K 31. 12. 2018 bylo dle údajů ČSÚ v ČR chováno celkem1 508 tis. ks prasat, z toho 89 tis. ks prasnic. Meziročně to znamená pokles o 24 tis. ks prasat (o 1,6 %), především pak pokles o 5 tis. ks prasnic (o 5,4 %).
 • Celková výroba vepřového masa v roce 2017 byla 296,3 tis. tun ž. hm., v roce 2018 pak 304,3 tis. tun ž. hm. (+ 2,6 %). V roce 2018 činil podíl dovozu na domácí spotřebě 62,2 %, participace vývozu na domácí výrobě byla 27,2 %.

 • V roce 2017 činila spotřeba vepřového masa 42,3 kg na obyvatele a rok a předpokládá se stagnace na stejné úrovni i v následujícím období. Soběstačnost v roce 2018 poklesla na 51,5 %.

Hovězí maso v roce 2018 v ukazatelích (Situační a výhledová zpráva HOVĚZÍ MASO 2018, Ministerstvo zemědělství)

 • Dle údajů Českého statistického úřadu bylo k 31. 12. 2018 chováno v České republice celkem 1 365 235 ks skotu, což je o 4,8 % méně než bylo chováno k 30. 6. 2018.
 • K 1. 4. 2018 bylo chováno 587 322 ks krav celkem, což je nejvíce od roku 2012. Na celkovém počtu krav se dojené krávy podílely 62,2 %, podíl krav bez tržní produkce mléka dosáhl 37,8 %.

 • V roce 2018 došlo k růstu porážek skotu o 4 % na 236 569 ks. Pokles byl zaznamenán pouze u telat, kterých se porazilo 6 557 ks, což je meziročně méně o 7,2 %. Nejvýrazněji vzrostl počet poražených volů, jejichž počet se zvýšil o 37,1 % na 632 ks. Počet poražených býků do 2 let vzrostl o 13,5 % na 2 327 ks, počet krav se zvýšil o 4,9 % na 107 479 ks a počet jalovic vzrostl o 4,1 % na 24 706 ks. Počet poražených býků meziročně vzrostl o 3,5 % na 94 868 ks.

 • Spotřeba hovězího masa spolu s telecím masem dosáhla v roce 2017 hodnoty 8,5 kg/obyv./rok. Na celkové spotřebě masa ve výši 80,3 kg/obyv./rok se hovězí maso dohromady s telecím podílelo 10,6 %.

Drůbeží maso a vejce v roce 2018 v ukazatelích (Situační a výhledová zpráva  DRŮBĚŽI MASO A VEJCE 2018, Ministerstvo zemědělství)

 • Stavy drůbeže celkem dle Soupisu hospodářských zvířat ČSÚ k 1. 4. 2018 meziročně vzrostly o 9,7 % (2 079 tis. ks) na 23 573 tis. ks. K nárůstu počtu došlo u kuřat na chov, kuřat na výkrm, slepic, kachen a krůt. K meziroční stagnaci počtu došlo pouze u kohoutů.
 • Produkce drůbežího masa se v roce 2018 meziročně zvýšila o 3,4 % na 260,1 tis. t ž. hm. Domácí spotřeba stoupla oproti roku 2017 o 5,5 % na 403,1 tis. t ž. hm. Dovoz meziročně vzrostl o 6,3 % na 175 tis. t ž. hm. Vývoz naopak klesl o 9,1 % na 32,9 tis. t ž. hm. Soběstačnost dosáhla 64,5 %, což je v porovnání s rokem 2017 méně o 1,3 %.
 • Produkce vajec v roce 2018 meziročně stagnovala na úrovni 2 293 mil. ks. V zemědělském sektoru bylo vyprodukováno 66,4 % vajec (1 522 mil. ks), což je meziroční růst o 3,6 %. Zbývajících 33,6 % (770 mil. ks) pak bylo vyprodukováno v domácích hospodářstvích, kde produkce klesla o 5,5 %. Spotřeba se snížila o 1,6 % na 2 675 mil. ks.

 • Světová produkce vajec v roce 2017 dosáhla historicky nejvyšší úrovně 1 392 mld. ks (80 mil. t) vajec.

Ryby v roce 2018 v ukazatelích (Situační a výhledová zpráva RYBY, 2018)

 • V rámci České republiky dosáhla v roce 2017 produkce tržních ryb úrovně 21 685 tun. Z toho bylo vyloveno 20 767 tun ryb z rybníků. Ze speciálních zařízení (převážně z pstruhařství) bylo získáno 904 tun a 14 tun ryb bylo vyloveno z přehrad.
 • Na tuzemský trh bylo dodáno 8 215 tun živých ryb, čímž došlo k meziročnímu poklesu o 37 tun. Vývoz živých ryb dosáhl rekordní úrovně 11 053 tun, což představovalo nárůst o 76 tun oproti roku 2016. V roce 2017 bylo zpracováno 2394 tun ryb v živé hmotnosti, tedy 11,0 % z objemu vylovených tržních ryb.
   
 • Druhové zastoupení tržních ryb je relativně stabilní a výrazněji se proti předchozím rokům nezměnilo. Kapr se podílel na celkovém objemu lovených ryb 85,1 %, lososovité ryby zaujímaly 3,6 %, býložravé ryby 5,7 %, výlov lína činil 0,7 % a dravé ryby představovaly 1,3 % z celkového výlovu.
 • Domácí trh nadále preferoval dodávky ve formě živých ryb, které v posledních třech letech představovaly 38-45 % produkce získané chovem. Vývoz živých ryb odpovídal během tří předešlých let z celkového výlovu 49-52 % a dokladoval stabilní zájem o ryby produkované převážně členskými subjekty profesního sdružení. V rybích zpracovnách bylo zpracováno na výrobky 10-12 % vyprodukovaných sladkovodních tržních ryb.
 • Více než polovina celkové produkce hlavní chované ryby kapra je založena na přirozené rybniční potravě (zooplankton, bentos), která má vysoký obsah živočišných bílkovin. Formou přikrmování neupravenými obilovinami je doplňována energetická složka krmné dávky. Zhruba třetina produkce kapra je dosahována na základě přikrmování. Výsledkem je kapr vysoké konzumní kvality.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.