Vědecké výbory

Vědecké výbory jsou poradní orgány Koordinační skupiny bezpečnosti potravin.

Vědecké výbory jsou expertní skupiny, poradní orgány Koordinační skupiny bezpečnosti potravin, nepřímo tedy ministra zemědělství. Složeny jsou z nejlepších odborníků v daných oblastech. Jejich úkolem je zpracovávat vědecké studie, poskytovat odborná stanoviska, připravovat návrhy na přijímání opatření k zajištění zdravotní nezávadnosti v celém řetězci výroby potravin a krmiv, a spolupracovat na řešení aktuálních otázek. Stanoviska vědeckých výborů jsou využívána jako nezávislá vědecká podpora pro experty podílející se na přípravě právních předpisů Evropského společenství.

Činnost vědeckých výborů se řídí schválenými ročními plány práce. Studie vědeckých výborů jsou veřejně dostupné na webových stránkách jednotlivých výborů (viz níže).

Vědecký výbor veterinární vznikl v roce 2002. Zabývá především oblastmi zdraví a pohody zvířat, zoonóz, hygieny provozu a nezávadnosti živočišných produktů.
Další informace o činnosti Výboru a jeho složení naleznete na www.vetcommittee.org.

Vědecký výbor výživy zvířat se od roku 2002 zabývá otázkami v oblasti výživy zvířat (kvalita krmiv, krmná aditiva, stopové prvky a vedlejší produkty ve výživě zvířat, farmakostimulanty) s dopadem na bezpečnost potravního řetězce.
Další informace o činnosti Výboru a jeho složení naleznete na www.vuzv.cz.

Vědecký výbor fytosanitání a životního prostředí byl ustaven v roce 2002. Zabývá se sběrem informací, jejich analýzou a predikcí problémů v oblasti bezpečnosti potravin, které mají návaznost na problémy v primární zemědělské výrobě, importu a exportu zemědělských surovin/produktů a fyto-karanténní oblasti, a problémů vznikajících v důsledkem narušeného životního prostředí.
Další informace o činnosti Výboru a jeho složení naleznete na www.phytosanitary.org.

Vědecký výbor pro geneticky modifikované potraviny a krmiva je nejmladším z vědeckých výborů, ustaven byl až v roce 2006. Věnuje problémům souvisejících s hodnocením rizik GM potravin a krmiv a dalším aktuálním problémům v této oblasti.
Další informace o činnosti Výboru a jeho složení naleznete na www.scgmff.cz.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.