Zjištění hodnot koncentrací znečišťujících látek (TZL) u vybraných zařízení a podklady k návrhu závěrů o BAT FDM BREF

5. 12. 2018

Zpráva se podrobně zabývá nepříznivým vlivem tzv. tuhých znečišťujících látek na stav životního prostředí a lidské zdraví, jehož zdroj představují průmyslové činnosti, konkrétně ze zařízení zpracovatelského průmyslu. Na základě vyhodnocení některých dopadů tak poukazuje na nutnost sledování těchto látek a případného měření.

Ve zprávě jsou uváděny jednotlivé metody a normy pro stanovování těchto látek a základní podklady pro úpravu některých emisních limitů. Apel na nutnost sledování těchto polutantů a hledání cest k jejich snížení je podpořen zejména druhou částí zprávy, která uvádí  množství praktických příkladů. Dohromady tvoří ucelený náhled na danou problematiku v podobě sebraného a vyhodnoceného objemu dat přímo z potravinářské praxe a vyvrací tak mnohdy zažitý názor, že tato průmyslová činnost nepatří mezi významné znečišťovatele jako kupříkladu chemický, či metalurgický průmysl a neznamená pro obyvatelstvo přilehlých intravilánů žádnou hrozbu.

Přílohy

Zjištění hodnot koncentrací znečišťujících látek (TZL) u vybraných zařízení a podklady k návrhu závěrů o BAT FDM BREF

Stáhnout (pdf, 4 MB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.