Aktuality

Stanovisko Ministerstva zemědělství k finančnímu příspěvku na ochranu lesa 2023/2024

22. 9. 2023
Níže uvedené stanovisko Ministerstva zemědělství se vztahuje k finančnímu příspěvku na chemickou asanaci kůrovcového dříví a k finančnímu příspěvku na instalaci feromonových odparníků poskytovaných podle § 35b nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

Upozornění na posun začátku příjmu ohlášení a žádostí o příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu

28. 2. 2023
Příjem víceletých ohlášení pro příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu i souběžný příjem vlastních žádostí o uvedený příspěvek za rok 2022 nebude zahájen dříve než v roce 2024 (bude upřesněno).

Zavedení pětiletého dobrovolného závazku u příspěvku na adaptaci lesů na klimatickou změnu

16. 12. 2022
K pravidlům příspěvku na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu sdělila Evropská komise, že schválení podpory podmiňuje přizpůsobením podpory oddílu „Podpora na lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochranu lesů“ Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech. Podstatou podpory poskytované podle uvedeného oddílu…

Požadavek na výpis z evidence skutečných majitelů

1. 10. 2022
Souhrn základních informací k požadavku na předkládání výpisu z Evidence skutečných majitelů osobami povinnými evidovat své skutečné majitele.

Zásady příspěvku na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu po dodatku č. 1

12. 9. 2022
Ministerstvo zemědělství zveřejňuje platné znění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu (ze dne 3. 2. 2022), po dodatku č. 1 (ze dne 8. 9. 2022).

Dozjištění dodavatelů pěstebních prací u žádostí o příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů

6. 9. 2022
V souvislosti s financováním příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů z Národního plánu obnovy ČR provede Ministerstvo zemědělství od 8. 9. 2022 prostřednictvím modulu pro žadatele dodatečné vykazování dodavatelů pěstebních prací u starších žádostí o uvedený příspěvek.

Tabulky výpěstnosti semenáčků a sazenic pro potřeby Programu rozvoje venkova 2014–2020 a Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027

11. 8. 2022
Pro informaci zveřejňujeme tabulky výpěstnosti dřevin používané k ověření preferenčních kritérií u žádostí o dotaci na stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnosti z Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 a z navazujícího Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027.

Výzva k podávání ohlášení a žádostí o finanční příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu vlastníkům NESTÁTNÍCH lesů za období 2022 až 2026

3. 2. 2022
Ministerstvo zemědělství tímto zveřejňuje výzvu k podávání ohlášení a žádostí o finanční příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu vlastníkům NESTÁTNÍCH lesů za období 2022 až 2026.

Příspěvky na vybrané myslivecké činnosti - přehled a změny od 1. 1. 2022

1. 1. 2022
Podmínky pro poskytování finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti byly upraveny novelou nařízení vlády č. 30/2014 Sb. účinnou od 1. 1. 2022. Pro příspěvky na vybrané myslivecké činnosti, jejichž předmět byl splněn před uvedeným datem, platí tehdejší právní úprava.

Příspěvky na hospodaření v lesích - přehled a změny od 1. 1. 2022

1. 1. 2022
Podmínky pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích byly upraveny novelou nařízení vlády č. 30/2014 Sb. účinnou od 1. 1. 2022. Pro příspěvky na hospodaření v lesích, jejichž předmět byl splněn před uvedeným datem, platí tehdejší právní úprava.
1 2

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.