Příspěvky na vybrané myslivecké činnosti - přehled a změny od 1. 1. 2022

Podmínky pro poskytování finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti byly upraveny novelou nařízení vlády č. 30/2014 Sb. účinnou od 1. 1. 2022. Pro příspěvky na vybrané myslivecké činnosti, jejichž předmět byl splněn před uvedeným datem, platí tehdejší právní úprava.

Z rozpočtu Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí jsou poskytovány:

 • příspěvky poskytované uživatelům honiteb (tzv. program G), a
 • příspěvky poskytované vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců (tzv. program K).

Pokud byl předmět příspěvku splněn na území národního parku, je podacím místem Ministerstvo životního prostředí. Pokud byl předmět příspěvku splněn na pozemku, který je objektem důležitým pro obranu státu, je podacím místem Ministerstvo zemědělství. Ve všech ostatních případech je podacím místem příslušný krajský úřad.

Žádosti se podávají k příslušnému podacímu místu do 31. srpna za období předchozích dvanácti kalendářních měsíců (v případě příspěvků na snižování početních stavů kormorána velkého či prasete divokého za poslední ukončený hospodářský rok). Žádosti se vyhotovují v aplikaci „modul pro žadatele“ (odkaz uveden pod článkem). 

Pro příspěvky, jejichž předmět byl splněn počínaje 1. 1. 2022, platí především tyto změny:

 • pokud je odchytové zařízení pro spárkatou zvěř konstruováno jako bedna nebo klec, musí být vybaveno zařízením pro přenos signálu o uzavření klece a nově i samospouštěcím zařízením;
 • příspěvek na snižování početních stavů prasete divokého se neposkytne, jestliže:
  • vyšetření bylo provedeno neakreditovaným subjektem, nebo
  • vzorek byl k vyšetření předložen bez pírka nebo byl předložen nevyšetřitelný vzorek;
 • nesprávný údaj v evidenci vyšetřených prasat divokých je možné v případech, kdy za provedení úřední veterinární prohlídky nezodpovídá uživatel honitby, nahradit předložením dodacího dokladu, v němž bude uvedeno označení plomby kusu a odběratelem potvrzeno dodání kusu s pírkem;
 • chladicí zařízení pro ulovenou zvěř musí být schváleno nebo registrováno krajskou veterinární správou;
 • u příspěvku na snižování početních stavů kormorána velkého dojde k postupnému přechodu na poskytování příspěvku za hospodářský rok, jako je tomu u příspěvku na snižování početních stavů prasete divokého. Do žádostí podávaných do 31. 8. 2023 se již uvádějí kusy ulovené od 1.  4. 2022 do 31. 3. 2023 (v souladu s mysliveckou statistikou).

Právnické osoby, které podle zákona č. 37/2021 Sb. mají povinnost evidovat skutečné majitele, jsou nově povinny k žádosti přikládat VÝPIS ÚDAJŮ Z EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ platných k okamžiku podání žádosti (výpis nesmí být starší 3 měsíců). Právnické osoby s datovou schránkou tento výpis získají zdarma na webu Evidence skutečných majitelů (esm.justice.cz) po přihlášení pomocí údajů používaných k přihlášení do datové schránky. Uživatele honiteb upozorňujeme, že zatímco SPOLKY a od 1. 10. 2022 i HONEBNÍ SPOLEČENSTVA podle zákona č. 37/2021 Sb. mají povinnost evidovat skutečné majitele a tedy i přikládat k žádosti výpis z Evidence skutečných majitelů.

Dotazy žadatelů k pravidlům příspěvků je možné směřovat na e-mailovou adresu prispevky@mze.gov.cz.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.