Pěstování a ochrana lesů

Náplní ochrany lesa je komplexní péče o zdravotní stav a stabilitu lesních porostů: doplnění chybějících živin (meliorace), preventivní ochrana před škodlivým působením abiotických (vítr, sníh) a biotických škodlivých činitelů (houby, hmyz, zvěř), kontrola výskytu hmyzích škůdců a realizace obranných opatření v případě jejich přemnožení.

MZe ČR v rámci ochrany lesa financuje služby vlastníkům lesa, a to v případě, kdy předmět plnění přesahuje území jednoho kraje. Zajišťuje letecké hnojení a vápnění imisemi poškozených lesních porostů, leteckou hasičskou službu, rekognoskační lety na kůrovce a velkoplošné letecké obranné zásahy proti hmyzím škůdcům.

Povinnosti vlastníka lesa na úseku ochrany lesa jsou dány §32 zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon), podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa jsou obsaženy ve vyhlášce č. 101/1996 Sb.

11. 9. 2018
Obsahem metodické informace je sdělení, jaké přípravky k asanaci kůrovcem napadeného dříví mohou legálně zakoupit a aplikovat vlastníci lesů, kteří nejsou profesionálními uživateli z pohledu zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a kteří nedisponují osvědčením odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky dle § 86 zákona.
Stáhnout (pdf, 133 kB)

Lesní ochranná služba (LOS)

24. 4. 2017
LOS - bezplatná poradenská služba v oboru ochrany lesa pro všechny vlastníky a uživatele lesů.

Registr přípravků na ochranu rostlin

20. 4. 2017
Hlavním účelem této aplikace je zpřístupnit veřejnosti data z registru povolených přípravků na ochranu rostlin, který vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ).

Doporučená opatření v ochraně lesa

18. 3. 2016
Doporučená opatření v ochraně lesa proti lýkožroutu smrkovému (Ips typographus L.), lýkožroutu severskému (Ips duplicatus Sahlb.) a lýkožroutu menšímu (Ips amitinus Eichh.).

Vývoj ročního objemu smrkového kůrovcového dříví v letech 2000-2015

18. 3. 2016
Vývoj ročního objemu smrkového kůrovcového dříví v letech 2000-2015 a evidovaný objem kůrovcového dříví v jednotlivých krajích v roce 2015.
Výsledky účinnosti vápnění pocházejí z kontrolních činností při vápnění lesů, které zadává Ministerstvo zemědělství, statistické hodnocení dat bylo průběžně zpracováváno v rámci projektu MZe č. 0002070203.
Publikováno: 16. 11. 2015
Základní povinnosti organizací, podnikatelů a firem v oblasti požární ochrany lesa.
Publikováno: 12. 8. 2014

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.