Strategie

Ministerstvo zemědělství má zájem na udržení a opětovném rozvoji tohoto odvětví. Za hlavní poslání a strategickou prioritu včelařství v České republice považuje zajištění dostatečných stavů zdravých včelstev pro kontinuální opylení zemědělských kultur a maximálně kvalitní produkci medu.

Strategické cíle stanovené Ministerstvem zemědělství:

 • Stabilizovat počet včelstev na území ČR a podporovat rovnoměrné rozmístění včelstev v krajině k zajištění biologické rovnováhy v opylení kulturních a planě rostoucích rostlin a podporovat přísuny včelstev k zemědělským plochám

Příklady opatření k naplňování strategických cílů:

 • Využívaní dotačních podpor z evropských fondů a národních zdrojů pro začínající a stávající včelaře

 • Napomáhat opatřením, která povedou k rozšíření a zkvalitnění včelí pastvy, ale současně ke zvyšování rozmanitosti krajiny

 • Kvalitním a zodpovědným chovem včel zajistit dostatečné stavy zdravých včelstev pro opylování zemědělských plodin a zachování druhové rozmanitosti krajiny a vyšší pestrosti pěstovaných plodin na menších půdních celcích

Příklady dotační politiky:

Národní dotace:

 • 1.D. – Podpora včelařství

Společné národní a evropské dotace (50% EU, 50% ČR) v návaznosti na Český včelařský program:

 • Dotace podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh:
  A – Technická pomoc
  B – Boj proti varroáze
  C – Racionalizace kočování
  D – Rozbory medu
  E – Obnova včelstev

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.