Příspěvky na hospodaření v lesích

Nový formulář ohlášení žadatele o finanční příspěvky na hospodaření v lesích

Nový formulář ohlášení žadatele o finanční příspěvky na hospodaření v lesích

13. 12. 2023
Formulář ohlášení pro rok 2024+ je v modulu pro žadatele dostupný od 14. 12. 2023. V novém formuláři ohlášení jsou od žadatelů vyžadovány nové typy informací týkající se kategorie podniku a motivačního účinku podpory. Tisková podoba ohlášení je uvedena v příloze tohoto článku, přiložen je rovněž průvodce formulářem ohlášení a Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků.

Přechodně podporované přenosy BO (ze 4. do 5. LVS), JD a MD

28. 4. 2023
V souladu s přechodným ustanovením vyhlášky č. 456/2021 Sb. lze reprodukční materiál získaný, vyrobený nebo vybavený průvodní dokumentací (prohlášením o původu) před rokem 2022 nadále přenášet podle předchozí vyhlášky č. 139/2004 Sb. Tyto přechodně povolné přenosy jsou rovněž podporovány finančními příspěvky na hospodaření v lesích.

Požadavek na výpis z evidence skutečných majitelů

1. 10. 2022
Souhrn základních informací k požadavku na předkládání výpisu z Evidence skutečných majitelů osobami povinnými evidovat své skutečné majitele.

Stanovisko Ministerstva zemědělství k finančnímu příspěvku na ochranu lesa 2023/2024

22. 9. 2023
Níže uvedené stanovisko Ministerstva zemědělství se vztahuje k finančnímu příspěvku na chemickou asanaci kůrovcového dříví a k finančnímu příspěvku na instalaci feromonových odparníků poskytovaných podle § 35b nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

Dozjištění dodavatelů pěstebních prací u žádostí o příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů

6. 9. 2022
V souvislosti s financováním příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů z Národního plánu obnovy ČR provede Ministerstvo zemědělství od 8. 9. 2022 prostřednictvím modulu pro žadatele dodatečné vykazování dodavatelů pěstebních prací u starších žádostí o uvedený příspěvek.

Průvodce formulářem žádosti o finanční příspěvky na hospodaření v lesích

3. 4. 2022
V příloze článku je zveřejněn návod na vytvoření uživatelského účtu a na sestavení žádosti o příspěvky na hospodaření v lesích (tzv. jednotná žádost BDI).

Příspěvky na hospodaření v lesích - přehled a změny od 1. 1. 2022

1. 1. 2022
Podmínky pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích byly upraveny novelou nařízení vlády č. 30/2014 Sb. účinnou od 1. 1. 2022. Pro příspěvky na hospodaření v lesích, jejichž předmět byl splněn před uvedeným datem, platí tehdejší právní úprava.

Uvádění dodavatelů pěstebních prací do žádostí o příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů

16. 12. 2021
Za účelem zajištění plného financování požadavků na příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů byl tento příspěvek zařazen do Národního plánu obnovy, ze kterého bude financován do roku 2023. Metodika Národního plánu obnovy stanoví povinnost MZe zjišťovat skutečné majitele dodavatelů pěstebních prací. Z toho důvodu jsou příslušné údaje požadovány v žádostech BDI založených po 19. 12.…

Zdanění příspěvků na hospodaření v lesích

11. 11. 2020
Ministerstvo zemědělství zveřejňuje stanovisko Ministerstva financí k otázce zdanění příspěvků na hospodaření v lesích poskytovaných podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

Modul pro žadatele o lesnické a myslivecké příspěvky

1. 7. 2020
Ohlášení i následné žádosti o poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích a žádosti o poskytnutí příspěvků na vybrané myslivecké činnosti se sestavují v tzv. modulu pro žadatele, který po sestavení ohlášení/žádosti umožňuje odeslání jejich dat příslušnému podacímu místu a následně i vytištění formuláře pro jeho podání příslušnému podacímu místu.
1 2

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.