Modul pro žadatele o lesnické a myslivecké příspěvky

Ohlášení i následné žádosti o poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích a žádosti o poskytnutí příspěvků na vybrané myslivecké činnosti se sestavují v tzv. modulu pro žadatele, který po sestavení ohlášení/žádosti umožňuje odeslání jejich dat příslušnému podacímu místu a následně i vytištění formuláře pro jeho podání příslušnému podacímu místu.

Použití modulu pro žadatele (http://eagri.cz/public/app/MpZ/Gui, zkrácená adresa eagri.cz/mpz) je povinné pro ohlášení žadatele, jednotnou žádost o příspěvky na hospodaření v lesích (programy BDI) i žádost o příspěvek na vyhotovení LHP (program H). Povinně se používá rovněž pro žádost o příspěvky poskytované uživatelům honiteb (program G) a žádost o příspěvky poskytované vlastníkům loveckých psů a dravců (program K).

Při práci v modulu musí být uživatel přihlášen do prostředí portálu eAGRI prostřednictvím účtu s plnohodnotným nebo omezeným přístupem. Plnohodnotný přístup do portálu eAGRI je určen hlavně těm žadatelům, kteří kromě modulu pro žadatele v rámci portálu eAGRI obsluhují i další aplikace či vyřizují jiné agendy ve vztahu k MZe (např. v prostředí Portálu farmáře). Tento přístup si žadatel zřizuje osobně na pracovištích Státního zemědělského a intervenčního fondu (www.szif.cz). Žadatelé, kteří v prostředí eAGRI budou využívat pouze modul pro žadatele o lesnické a myslivecké příspěvky, mohou využít omezený (tzv. novinkový) účet. Omezený účet si žadatel zřídí postupem uvedeným na odkazu http://eagri.cz/public/web/mze/registrovany-pristup/. Oba druhy uživatelských účtů umožňují obdobný způsob práce v prostředí modulu pro žadatele a stejně tak oba umožňují vytvářet žádosti za vlastníka uživatelského účtu i za jiné osoby.

Po vyplnění ohlášení/žádosti se jejich data předávají příslušnému podacímu místu příslušným tlačítkem, následně je možné formulář vytisknout bez ochranného vodotisku a po opatření příslušnými podpisy a přílohami je nutné jej příslušnému podacímu místu ještě podat. Do okamžiku převzetí dat ohlášení/žádosti podacím místem může žadatel odeslaná data stáhnout zpět kvůli úpravě či doplnění; po převzetí dat ohlášení/žádosti podacím místem je to možné již jen ve spolupráci s podacím místem. Data ohlášení/žádosti může k úpravě či doplnění vrátit rovněž přímo podací místo. Při každém stažení či vrácení dat ohlášení/žádosti se zvýší číslo jejich verze v záhlaví formuláře, ohlášení/žádost mají být znovu vytištěny a po podpisu znovu podány podacímu místu.

Ve vlastním modulu je možné požadované údaje vpisovat ručně, nebo (v případě pokročilejších uživatelů) data žádosti vložit hromadným importem z XML souboru exportovaného z výrobního SW (tímto způsobem je možné hromadně vložit buď kompletní data žádosti, nebo kompletní data přílohy žádosti). Struktura a obsah tohoto XML souboru je specifikována XSD šablonou, prostřednictvím které se bude provádět primární kontrola (validace) dat v importovaném souboru před jejich načtením do modulu pro žadatele. XSD šablona i popis XML struktury jsou zveřejněny na webu MZe.

V horní části obrazovky modulu pro žadatele je uživatelům k dispozici uživatelská příručka, která popisuje význam jednotlivých položek a předepsanou podobu požadovaných údajů. Ve stejné části je kontakt na podporu uživatelů: při problémech s uživatelským účtem (zapomenuté heslo, zablokovaný účet) kontaktujte helpdesk MZe (helpdesk@mze.gov.cz), v případě problémů při vlastní práci v modulu pro žadatele kontaktujte jeho administrátora (mpz@mze.gov.cz).

Související odkazy

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.