Modul pro žadatele

Vítejte v Modulu pro žadatele

Modul pro žadatele je webová aplikace v rámci portálu eAGRI určená pro elektronické zpracování žádostí o finanční příspěvky na hospodaření v lesích (včetně finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích) a finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti. Po sestavení žádosti modul umožňuje její data odeslat příslušnému podacímu místu, poté je možné zobrazit náhled žádosti k tisku. Vytištěnou žádost žadatel opatří potřebnými podpisy a přílohami a doručí ji příslušnému podacímu místu.

Modul pro žadatele zásadně nepoužívejte v internetovém prohlížeči Microsoft Internet Explorer.

Modul žadatelé používají pro sestavení:

 • ohlášení žadatele o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích,
 • jednotné žádosti o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích = společná žádost pro:
  • finanční příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie (program D),
  • finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (program B),
  • finanční příspěvek na ochranu lesa (program I),
 • žádosti o poskytnutí finančních příspěvků poskytovaných uživatelům honiteb (program G),
 • žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na vyhotovení lesního hospodářského plánu (program H),
 • žádosti o poskytnutí finančních příspěvků poskytovaných vlastníkům loveckých psů a dravců (program K),
 • žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích (program L)


Nově je zpřístupněn formulář žádosti o poskytnutí finančních příspěvků poskytovaných vlastníkům loveckých psů a dravců.

Formulář ohlášení žadatel pro rok 2021 a formulář žádosti o poskytnutí finančních příspěvků poskytovaných uživatelům honiteb budou zpřístupněny během čtvrtého čtvrtletí 2020.


Chcete-li sestavit ohlášení žadatele nebo žádost o finanční příspěvek, musíte se přihlásit.

Pokud ještě nemáte vytvořený uživatelský účet k portálu eAGRI, je třeba jej založit. Portál eAGRI podporuje dvě úrovně přístupu, a to:

 • plnohodnotný účet umožňující přístup do všech privátních zón a registrů, a
 • omezený registrovaný přístup (je pro sestavování žádostí o všechny druhy finančních příspěvků dostačující).

Při založení účtu postupujte podle informací na této stránce.