Modul pro žadatele

Vítejte v Modulu pro žadatele

Modul pro žadatele je webová aplikace zpřístupněná na portálu eAGRI (Ministerstva zemědělství) určená pro elektronické předávání dat žádostí o vybrané finanční příspěvky na hospodaření v lesích.

V první verzi je možné předávat pouze data žádostí o finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018 v souladu příslušnými Zásadami Ministerstva zemědělství (dotační program „L.“).

V další fázi se předpokládá rozšíření aplikace o vkládání žádostí o finanční příspěvky dle Nařízení vlády č. 30/2014 Sb v následujícím rozsahu:

  • finanční příspěvky na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese (dotační program „D.“),
  • finanční příspěvky na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (dotační program „B.“),
  • finanční příspěvky na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů (dotační program „A.“),
  • finanční příspěvky na ochranu lesa (dotační program „I.“).


Chcete-li podat žádost (aktuálně pouze o finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018), musíte se přihlásit.

Pokud ještě nemáte vytvořený uživatelský účet k portálu eAGRI, je třeba jej založit. Portál eAGRI podporuje dvě úrovně přístupu, a to:

  • plnohodnotný účet umožňující přístup do všech privátních zón a registrů, a
  • omezený registrovaný přístup

Při založení účtu postupujte podle informací na této stránce.