Modul pro žadatele

Vítejte v Modulu pro žadatele

Modul pro žadatele je webová aplikace v rámci portálu eAGRI určená pro elektronické zpracování žádostí o finanční příspěvky na hospodaření v lesích (včetně finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích). Po sestavení žádosti modul umožňuje její data odeslat příslušnému krajskému úřadu, poté je možné zobrazit náhled žádosti k tisku. Vytištěnou žádost žadatel opatří potřebnými podpisy a přílohami a doručí ji příslušnému krajskému úřadu.

Modul žadatelé používají pro sestavení:

 • ohlášení žadatele o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích,
 • jednotné žádosti o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích = společná žádost pro:
  • finanční příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie (dotační program D),
  • finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (dotační program B),
  • finanční příspěvek na ochranu lesa (dotační program I),
 • žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na vyhotovení lesního hospodářského plánu (dotační program H)
 • žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích (dotační program L).


K 1. 7. 2020 je v modulu pro žadatele k dispozici formulář pro ohlášení žadatele na kalendářní rok 2020.

Během druhé poloviny července 2020 bude se začátkem příjmu žádostí o příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích zpřístupněn příslušný formulář žádosti.

Na přelomu července a srpna 2020 budou zpřístupněny formuláře pro žádosti o příspěvky na hospodaření v lesích, jejichž předmět byl splněn po nabytí účinnosti novely nařízení vlády č. 30/2014 Sb. dne 1. 7. 2020.


Chcete-li sestavit ohlášení žadatele nebo žádost o finanční příspěvek, musíte se přihlásit.

Pokud ještě nemáte vytvořený uživatelský účet k portálu eAGRI, je třeba jej založit. Portál eAGRI podporuje dvě úrovně přístupu, a to:

 • plnohodnotný účet umožňující přístup do všech privátních zón a registrů, a
 • omezený registrovaný přístup (je pro sestavování žádostí o všechny druhy finančních příspěvků dostačující).

Při založení účtu postupujte podle informací na této stránce.