Modul pro žadatele

Vítejte v Modulu pro žadatele

Modul pro žadatele je webová aplikace v rámci portálu eAGRI určená pro elektronické zpracování žádostí o vybrané finanční příspěvky na hospodaření v lesích. Po sestavení žádosti modul umožňuje její data odeslat příslušnému krajskému úřadu, poté je možné zobrazit náhled žádosti k tisku. Vytištěnou žádost žadatel opatří potřebnými podpisy a přílohami a doručí ji příslušnému krajskému úřadu.

Modul žadatelé používají pro sestavení žádostí o tyto finanční příspěvky:

  • finanční příspěvky na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů (dotační program A),
  • finanční příspěvky na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (dotační program B),
  • finanční příspěvky na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese (dotační program D),
  • finanční příspěvky na ochranu lesa (dotační program I),
  • finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích (dotační program L).


Do 1. 7. 2020 (předpoklad) pracuje tento nový modul pro žadatele ve zkušebním režimu, po uvedenou dobu je možné nadále využívat i modul z roku 2018, který si žadatelé instalovali do svých počítačů. Během zkušebního režimu neobsahuje tento nový modul data lesních hospodářských plánů a osnov (s výjimkou číselníku lesních hospodářských celků). Navzdory zkušebnímu režimu se žádosti sestavené v tomto novém modulu považují za plnohodnotné.


Chcete-li sestavit žádost o finanční příspěvek, musíte se přihlásit.

Pokud ještě nemáte vytvořený uživatelský účet k portálu eAGRI, je třeba jej založit. Portál eAGRI podporuje dvě úrovně přístupu, a to:

  • plnohodnotný účet umožňující přístup do všech privátních zón a registrů, a
  • omezený registrovaný přístup (je pro sestavování žádostí o všechny druhy finančních příspěvků dostačující).

Při založení účtu postupujte podle informací na této stránce.