Koncepce a strategie

Udržitelné pohlcování uhlíku - pravidla certifikace EU

23. 2. 2022
Evropská komise zahájila práci na pravidlech pro certifikaci pohlcování uhlíku. Účelem iniciativy je rozšířit udržitelné pohlcování uhlíku a podpořit využívání inovativních řešení pro zachycování, recyklaci a ukládání CO2 zemědělci, lesníky a průmyslovými odvětvími.

Reprodukční materiál lesních dřevin - právní předpisy EU

6. 1. 2022
Evropská komise pracuje na revizi unijních právních předpisů v oblasti reprodukčního materiálu rostlin a lesních dřevin. Z toho důvodu Komise, stejně jako pro jakýkoliv právní předpis, otevřela tzv. veřejnou konzultaci pomocí svého portálu „Have your say“. Do konzultace se mohou zapojit občané, podniky a neziskové organizace, a to do 27. března 2022. Výstupy konzultace jsou pro Komisi podkladem…

Zvyšování lesní těžby v Evropě není tak dramatické

6. 5. 2021
Autoři ze Spojeného výzkumného centra Evropské komise tvrdí, že po roce 2016 došlo v Evropě k 69 % nárůstu lesních těžeb. Toto zjištění vyvolalo v Evropě bouřlivé odborné a politické diskuse. Třicet vědců z 13 evropských zemí – včetně odborníků z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze však závěry této studie zpochybnilo vydáním článku v časopise Nature.

Aplikační dokument ke Koncepci státní lesnické politiky do roku 2035

27. 1. 2021
Aplikační dokument ke Koncepci státní lesnické politiky do roku 2035 schválila vláda dne 25. 1. 2021.
Generel obnovy lesních porostů po kalamitě v Etapě III navazuje na předchozí Etapu II a pokračuje v monitoringu a vyhodnocení situace vzniku kalamitních ploch jako nových obnovních prvků (holin) po aktuálně probíhající kalamitě.
Publikováno: 2. 3. 2020

Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035

18. 2. 2020
Koncepci státní lesnické politiky schválila vláda dne 17. 2. 2020.

Vyhodnocení Národního lesnického programu II

11. 4. 2019
Dokument k plnění jednotlivých opatření od doby schválení NLP vládou (2008) včetně kvantitativních ukazatelů.

Mezinárodní konference „Integrace podpory biologické rozmanitosti do obhospodařování lesů v rámci Lesnické strategie EU“ - Pražská deklarace o lesích

20. 10. 2016
Ministři odpovědní za lesnictví se sešli na konferenci "Integrace podpory biologické rozmanitosti do obhospodařování lesů v rámci Lesnické strategie EU" konané 7. října 2016 v Praze.

Karpatská úmluva

17. 12. 2015
Karpatská úmluva (celým názvem Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat) je rámcovou úmluvou, která definuje základní politické cíle, jež podpoří integrovaný přístup k ochraně karpatského přírodního a kulturního bohatství.

Zásady státní lesnické politiky

27. 11. 2012
Zásady státní lesnické politiky byly schváleny vládou České republiky usnesením č. j. 854 ze dne 21. listopadu 2012.
1 2

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.