Myslivost

Myslivost je považována za právně opodstatněnou činnost, jejíž náplní je dlouhodobé využívání a ochrana přírody a zvěře. Tvoří součást všech hospodářských činností prováděných člověkem v přírodě. V současné době se myslivecké hospodaření provádí na výměře cca 6 850 000 ha.

V rámci této výměry je uznáno 5 741 honiteb a 183 obor. Průměrná výměra honitby činí cca 1 200 ha. Předmětem mysliveckého hospodaření a ochrany je 69 druhů zvěře. Z toho je 33 druhů celoročně hájených a 36 druhů, které lze obhospodařovat lovem. Zvěř je považována za přírodní bohatství a její obhospodařování lovem lze provádět pouze za podmínek dodržení zásad trvale udržitelného hospodaření. Mezi tyto podmínky patří zejména udržování početních stavů na stavech, které nezpůsobují poškozování přírodního prostředí a ostatních hospodářských činností prováděných v přírodě a které současně zabezpečí biologickou reprodukci druhu a přirozená skladba populace respektující biologické zákonitosti volně žijících živočichů. Provádění myslivosti je historicky právně ochraňováno a v současné době upravuje tuto problematiku zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Myslivost je na území České republiky vykonávána také jako zájmová činnost, které se věnuje na 100 000 osob. Podmínkou pro vykonávání myslivosti je splnění kvalifikačních předpokladů.

Metodická příručka k uplatňování náhrad škod způsobených zvěří
Uplatňování náhrady škody a oceňování její výše způsobené užíváním honitby a zvěří na honebních pozemcích, polních plodinách, vinné révě, ovocných kulturách a zemědělských porostech - ve smyslu zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
Publikováno: 12. 4. 2024

Odborný seminář - Kam směřuje myslivost v ČR

19. 12. 2023
O novele zákona o myslivosti, kterou navrhlo Ministerstvo zemědělství, dne 8. 12. 2023 v Poslanecké sněmovně debatovali poslanci zemědělského výboru, zástupci resortu, lesnických fakult, odborných institucí, vlastníků lesů, myslivců, ekologických organizací i zástupci veřejnosti. Měli tak další možnost, jak veřejně přednést podněty nebo připomínky k chystané změně zákona.

Seminář - metodika odvození minimální výše lovu spárkaté zvěře

26. 4. 2023 9:00 - 12:00
Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)
POZVÁNKA - Ministerstvo zemědělství České republiky společně s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Vás tímto zve na seminář „Metodika odvození minimální výše lovu spárkaté zvěře“ Seminář se uskuteční ve středu dne 26. dubna 2023 od 9:00 do 12:00 na Ministerstvu zemědělství ČR.

Novela zákona o myslivosti: Myslivci vymění papírování za počítače, elektronická evidence jim usnadní plánování lovu i komunikaci s úřady

6. 3. 2023
Tisková zpráva — Plánování lovu v honitbách podle míry poškození lesů, elektronická evidence, posílení práv vlastníků lesů. To obsahuje novela zákona o myslivosti, kterou připravilo Ministerstvo zemědělství a nyní ji chce projednat se zástupci neziskových lesnických, zemědělských, ochranářských a mysliveckých organizací. Poté ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) novelu odešle do legislativního procesu.…

Africký mor prasat opět v ČR: omezení šíření pomocí opatření realizovaných v praxi

3. 2. 2023
Dne 18. 1. 2023 proběhl na Krajském úřadu Libereckého kraje seminář „Africký mor prasat opět v ČR: omezení šíření pomocí opatření realizovaných v praxi“, který pořádalo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. a Fakultou lesnickou a dřevařskou ČZU v Praze.
23. 11. 2022
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy myslivosti vydává metodický pokyn ke snížení škod způsobovaných zvěří, který nahrazuje předchozí metodický pokyn č.j. 48699/2019-MZE-16233 ze dne 20. 9. 2019.

Další informace lze nalézt v nařízení státní veterinární správy:  Nařízení státání veterinární správy č.j. SVS/2022/100346-G ze dne 3. 8. 2022

Stáhnout (pdf, 932 kB)

Ministr zemědělství na konferenci k africkému moru prasat: Virus se Evropou šíří už 15 let, veřejnost si závažnost problému neuvědomuje

27. 9. 2022
Tisková zpráva — Úspěšný boj s virem afrického moru prasat (AMP) je možný pouze za předpokladu, že veřejnost bude dostatečně informovaná o rizicích a preventivních opatřeních v boji s touto nemocí. Na dnešní ministerské konferenci k AMP v Bruselu to uvedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Podle něj je nutné nastavit jasná pravidla pro boj s nákazou a účelně je komunikovat i vymáhat. Konference se…

Ministerstvo zemědělství umožní myslivcům regulovat nepůvodní druhy zvěře, které v přírodě působí škody

17. 12. 2021
Tisková zpráva — Od 1. ledna 2022 budou moci myslivci nově lovit nepůvodní druhy živočichů, ke kterým patří například nutrie, norek nebo mýval. Tyto druhy působí škody, ohrožují životní prostředí a naše původní živočichy a rostliny. Na vyhlášce, která stanovuje seznam živočichů vyžadujících regulaci, se Ministerstvo zemědělství (MZe) shodlo s Ministerstvem životního prostředí.
19. 8. 2020
Aktuální doby lovu zvěře s platností do 31. března 2025 podle vyhlášky č. 323/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů.
Stáhnout (pdf, 191 kB)
25. 5. 2020
Informační leták pro veřejnost o chování k nalezeným mláďatům ve volné přírodě.
Stáhnout (pdf, 320 kB)
1 2 3 4

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.