přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dřevěný obalový materiál.

Dřevěný obalový materiál (DOM) používaný k přepravě zboží v mezinárodním obchodu musí podle mezinárodního standardu ISPM 15 a dalších souvisejících předpisů splnit požadavky na něj kladené. DOM musí být náležitě ošetřen a označen mezinárodní značkou se symbolem IPPC (International Plant Protection Convention).

Více >


zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
14.3.2023

Technologický list- provoz sušárny a označování DOM DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 71 KB)


14.3.2023

Technologický list - výroba a označování DOM DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 57 KB)


14.3.2023

Informace o změně zákona č. 326/2004, o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů

ÚKZÚZ jako orgán rostlinolékařské péče v České republice, pod kterou spadá i registrace subjektů provozujících zařízení k hubení škodlivých organismů a výrobců dřevěného obalového materiálu, informuje, že od 14. prosince 2019 nabyl účinnosti zákon č. 369/2019 Sb., který novelizuje zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů.


17.12.2019

Žádost o vydání oprávnění SUŠÁRNY DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 77 KB)


17.12.2019

Žádost o vydání oprávnění výrobci DOM DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 72 KB)


26.11.2019

Technologicky list - fumigace SF a označování DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 67 KB)


26.11.2019

Technologicky list - provoz DH ošetřování DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 70 KB)


8.11.2019

Nařízení EP 2016/2031 a změny na úseku ošetřování a výroby dřevěných obalů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 278 KB)

Dřevěný obalový materiál


23.1.2019

Aktuální situace v registraci subjektů provozujících zařízení k hubení škodlivých organismů (sušárny) a výrobců dřevěných obalů

Tisková zpráva – ÚKZÚZ upozorňuje subjekty, které byly u ÚKZÚZ registrovány v oblasti ošetřování, výroby a označování dřevěného obalového materiálu dle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a které nevyužily přechodné období trvající od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2018 pro obnovu nebo prodloužení platnosti jejich registrací, že registrace provedené mimo uvedené přechodné období jsou od 1. 1. 2019 neplatné!


5.10.2018

Pro obnovu/prodloužení osvědčení pro provozování technických zařízení (sušáren), výrobu dřevěných obalů a jejich označování zbývají už jen 3 měsíce

Aktualita - s odkazem na vydané upozornění ze dne 3. 9. 2018 upozorňujeme všechny registrované osoby, kterých se týká nutnost zaslání žádosti o prodloužení žádosti/obnovu registrace, aby tak učinili nejpozději do konce listopadu.

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední