Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Všem nám záleží na tom, abychom konzumovali bezpečné a kvalitní potraviny. Jejich cesta začíná u půdy a pokračuje k volbě správné odrůdy, osivům, sadbě, hnojivům a přípravkům na ochranu rostlin. Bez toho všeho zemědělské plodiny strádají, mají potíže se svým zdravým vývojem a výsledkem je špatná sklizeň. Abychom naopak sklízeli dostatek a ve skvělé kvalitě, a ještě co nejvíce šetřili životní prostředí, v tom všem pomáhá naše zkušebnictví, kontrola a rostlinolékařství.

Sklizeň chmele v roce 2018 byla jedna z nejnižších

10. 12. 2018

Tisková zpráva — Jednu z nejnižších sklizní potvrdila sumarizace sklizně chmele, kterou každoročně provádí ÚKZÚZ. Množství sklizeného chmele bylo oproti loňskému roku nižší o necelou jednu čtvrtinu.

Zejména nedostatek srážek a vysoké teploty zapříčinily podprůměrnou úrodu chmele ve všech chmelařských oblastech České republiky. Jarní teploty, které byly nadprůměrné, významným způsobem urychlily vegetaci. Letní měsíce byly takřka bez vody a s tropickými teplotami, což chmelu neprospívá.

Sklizeň chmele každoročně sumarizuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Oddělení chmele Žatec z jednotlivých prohlášení pěstitelů chmele. Ročník 2018 je v produkci chmele oproti mírně nadprůměrnému roku 2017 o poznání slabší.

V Žatecké oblasti došlo ke snížení produkce chmele o 1 126,86 tun na celkových 3 989,51 tun, což činí úbytek 22,02 %. U Žateckého poloraného červeňáku se snížila produkce o 1 020,30 tun na současných 3 266,65 tun, což činí úbytek 23,80 %. Odrůdy Agnus bylo vyprodukováno pouze 83,67 tun, úbytek činí 3,64 tuny, což činí 4,17 %. Odrůda Kazbek se v produkci také projevila úbytkem o 1,69 tuny na současných 44,51 tun, což činí 3,65 %. U odrůdy Premiant dosáhla sklizeň 155,44 tun, což je úbytek oproti roku 2017 o 38,05 tun a 19,67 %. U odrůdy Saaz Late došlo k mírnému snížení produkce, a to o 0,63 tun na sklizených 76,68 tun, což činí úbytek pouze o 0,81 %. Saaz Special je odrůda, která dosáhla produkce 33,35 tun, což činí úbytek o 11,69 tun, to je oproti loňsku snížení o 25,95 %. Odrůda Sládek se podílí na produkci chmele 301,82 tunami i přesto, že je to úbytek oproti loňsku o 13,59 % a 47,46 tun chmele.

Naopak pozitivně se projevila odrůda Harmonie, které bylo sklizeno 12,02 tun, což představuje zvýšení produkce o 0,82 tun, které činí 7,32 %.

V Úštěcké oblasti bylo celkem sklizeno 816,2 tun a tím zaznamenán největší poměrný úbytek produkce o 265,47 tun, což činí 32,53 %. U odrůdy Žateckého poloraného červeňáku se projevil úbytek množství sklizeného chmele o 220,92 tun na současných 428,83 tun, což činí snížení o 34 %. Největší procentuální úbytek se projevil u odrůdy Premiant, a to o 40,92 % na současných 41,59 tun, které činí snížení oproti loňskému roku o 28,81 tun. Odrůdy Sládek bylo sklizeno 61,78 tun, které činí snížení o 12,81 tun a 17,17 %.

Pouze u odrůdy Kazbek se zvýšila produkce chmele o 2,05 tuny na celkových 13,11 tun, což činí zvýšení o 18,54 %.

V Tršické oblasti byla celková sklizeň nižší o 32,17 % na celkových 864,22 tun, což činí úbytek 278,04 tun chmele. Žateckého poloraného červeňáku bylo sklizeno 394,47 tun v procentovém vyjádření 39,49 a hmotnostním úbytku 183,05 tun. Produkce odrůdy Premiant byla ve výši 43,83 tun. Toto snížení vyjadřuje úbytek o 34,54 tun a 44,07 %. I odrůda Sládek se projevila snížením produkce o 29,45 %, v hmotnosti chmele úbytkem o 55,96 tun na současných 134,06 tun.

V rámci České republiky se sklizňový ročník 2018 projevil jako jeden z nejnižších z celkovou produkcí chmele 5 126,42 tun a průměrným výnosem 1,02 tun z hektaru. V porovnání s rokem 2017 došlo ke snížení o 1 670,37 tun, což činí meziroční snížení o 24,58 %.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.