Fytosanitární režim EU

Souhrn informací ve vztahu k nové legislativě.

Na konci roku 2019, kdy nabylo účinnost nařízení (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, nazývané též nařízení o zdraví rostlin, došlo k významným změnám fytosanitárních postupů v EU. Obecná pravidla fytosanitárního režimu definuje i nařízení (EU) 2017/625 o úředních kontrolách. Na obě tato nařízení, přijatá Evropským parlamentem a Radou, navazuje řada sekundárních předpisů – nařízení přijímaných Evropskou komisí, která jsou pro členské státy EU přímo platná.

Na národní úrovni byl v souladu s unijními předpisy zásadně upraven zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, k němuž byly vydány nové prováděcí vyhlášky.

Přílohy

Novela zákona o rostlinolékařské péči z pohledu regulace škůdců a chorob rostlin

16. 1. 2020
Dnem 15. 1. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 369/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů. V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin a dalšími předpisy, které jsou přímo platné ve všech členských státech EU dochází v zákoně o rostlinolékařské…

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.