Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 11. květnu 2022

11. 5. 2022

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 18. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu a u 6 % objektů výrazněji klesala. Podíl mělkých vrtů se silně a mimořádně podnormální hladinou (36 %) a podíl vrtů s normální hladinou (42 %) se příliš nezměnil.

Silně nadnormální hladina se vyskytla pouze u 1 % vrtů. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav vydatnosti příliš nezměnil. Vydatnost pramenů byla v tomto týdnu celkově silně podnormální, převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení a pouze u 3 % objektů se zmenšovala výrazněji.

Podíl pramenů se silně a mimořádně podnormální vydatností (40 %), podíl pramenů s normální vydatností (38 %) a podíl pramenů se silně a mimořádně nadnormální vydatností (3 %) se příliš nezměnil.

Hladina podzemní vody v hlubokých vrtech byla v dubnu mimořádně podnormální. Větší část objektů zaznamenala stagnaci až mírný pokles hladiny (59 %), k vzestupu nebo velkému vzestupu téměř nedošlo (1 %).
V meziročním porovnání se stejným měsícem minulého roku se zhoršil stav hladiny na většině území. Vzestup nebo velký vzestup zaznamenalo pouze 9 % objektů, naopak pokles nebo velký pokles zaznamenalo 38 % objektů.

Hladiny vodních toků byly v průběhu týdne v závislosti na srážkách převážně slabě až mírně rozkolísané.
V porovnání s dlouhodobými květnovými průměry byly průtoky i nadále podprůměrné, převážně v rozmezí od 30 do 95 %. Průměrné až mírně nadprůměrné průtoky se vyskytovaly zejména na horských a podhorských tocích odvodňujících hřebenové oblasti hor se sněhovou pokrývkou a na tocích zasažených výraznější srážkovou činností. Z hlediska hydrologického sucha se situace v průběhu minulého týdne téměř nezměnila, stav sucha setrvávat pouze na několika vodních tocích.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny
ze 78–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 11. 5. 2022

Stáhnout (pdf, 2 MB)

Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 11. 5. 2022

Stáhnout (pdf, 134 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.