Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Všem nám záleží na tom, abychom konzumovali bezpečné a kvalitní potraviny. Jejich cesta začíná u půdy a pokračuje k volbě správné odrůdy, osivům, sadbě, hnojivům a přípravkům na ochranu rostlin. Bez toho všeho zemědělské plodiny strádají, mají potíže se svým zdravým vývojem a výsledkem je špatná sklizeň. Abychom naopak sklízeli dostatek a ve skvělé kvalitě, a ještě co nejvíce šetřili životní prostředí, v tom všem pomáhá naše zkušebnictví, kontrola a rostlinolékařství.

ÚKZÚZ informuje o aktuální situaci ve výskytu zlatého žloutnutí révy

6. 2. 2023

Tisková zpráva — Na základě dalších výskytů karanténní fytoplazmy zlatého žloutnutí révy Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) aktuálně rozšířil vymezená území, na která se vztahují nařízená mimořádná rostlinolékařská opatření. Zlaté žloutnutí může ve vinicích způsobit značné hospodářské škody.

Vzhledem k dalším třem potvrzeným výskytům zlatého žloutnutí révy (Grapevine flavescence dorée phytoplasma - GFDP) zjištěných v roce 2022 v rámci provedeného vymezovacího průzkumu ÚKZÚZ přehodnotil rozsah vymezených území, resp. mimořádných rostlinolékařských opatření (MRO), která se na tato území vztahují.

Aktuálně vymezená území jsou Bavory (2023), Bulhary (2023), Oleksovičky (2022), Perná (2022). V souvislosti s těmito změnami byla rovněž nově vymezena území, která nejsou prostá GFDP. Podrobnosti jsou uvedeny v MRO viz příloha tiskové zprávy.

Povinnost dodržení MRO ve vymezených územích platí i v oblasti CHKO Pálava, avšak v souladu se všemi ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nově proto ÚKZÚZ požádal, z důvodu eradikace karanténního škodlivého organismu, příslušný orgán ochrany přírody a krajiny o vydání tzv. opatření obecné povahy. Informace o opatření obecné povahy budou zpřístupněny na stránkách ÚKZÚZ v části věnované zlatému žloutnutí révy.

V letech 2023 a 2024 provede ÚKZÚZ  ve vymezených územích podrobný vymezovací průzkum s cílem odhalit případná další ohniska výskytu zlatého žloutnutí. Pokud nebude v daném vymezeném území zjištěn výskyt fytoplazmy, nařízená opatření budou zrušena. Pokud se však v letech 2023 a 2024 ve vymezených územích laboratorně potvrdí další výskyt GFDP, hranice vymezených území se změní. 

Za jednorázovou aplikaci přípravků je možné poskytnout náhradu nákladů a ztrát. O tuto náhradu je potřeba UKZUZ požádat do 1 roku od provedení daného opatření. Na základě výsledku kontroly u pěstitele týkající se splnění opatření vydá ÜKZÚZ rozhodnutí o náhradě.

Veškeré informace jsou k dispozici na webu ÚKZÚZ – Zlaté žloutnutí révy - Zlaté žloutnutí révy (GFDP) (ÚKZÚZ) (eagri.cz).

ÚKZÚZ zaznamenal první výskyt fytoplazmy zlatého žloutnutí révy vinné   na území České republiky v roce 2021, a to na základě cíleného průzkumu výskytu původců nebezpečných chorob révy vinné.

Tato choroba révy se řadí mezi karanténní škodlivé organismy pro celé území EU. Při jejím výskytu dochází ve vinicích ke značným hospodářským škodám. Zásadní pro ochranu révy je zamezení výskytu nejvýznamnějšího přenašeče této choroby kříska révového, který je nepůvodním druhem hmyzu.

S ohledem na první zaznamenaný výskyt GFDP provedl ÚKZÚZ následný vymezovací průzkum a výskyt této fytoplazmy byl prokázán na Břeclavsku v k. ú. Bavory a opakovaně v k. ú. Bulhary. Na základě zjištění nových skutečností byla v roce 2022 ÚKZÚZ individuálně nařízena MRO spočívající v likvidaci pozitivně testovaných rostlin na přítomnost GFDP a MRO v podobě insekticidního omezování přenašeče kříska révového této fytoplazmy.

Zejména pro pěstitele rozmnožovacího materiálu révy, kteří jsou povinni před přemístěním rozmnožovacího materiálu révy v rámci Unie splnit požadavky evropského nařízení (2019/2072), byla na území jižní Moravy stanovena dvě území, která nejsou prostá fytoplazmy, a to území, „Bavory/Bulhary/Perná“, a území „Oleksovičky“.  Kromě těchto dvou území je ostatní území České republiky považováno za oblast prostou. 

Povinnost insekticidního ošetření proti křísku révovému ve vymezených územích platí i na území zvláště chráněných území, v tomto případě CHKO Pálava, avšak v souladu se všemi ustanoveními zákona. o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb).


Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642

 

Přílohy:

Aktuální Mimořádná rostlinolékařská opatření pro ochranu révy (MRO)

Aktualita ze dne 13. 5. 2022 - Mimořádná rostlinolékařská opatření pro ochranu révy vinné (ÚKZÚZ) (eagri.cz)

Tisková zpráva ze dne 17. 12. 2021 -   ÚKZÚZ zachytil první výskyt fytoplazmy zlatého žloutnutí révy vinné na území ČR

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.