Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Všem nám záleží na tom, abychom konzumovali bezpečné a kvalitní potraviny. Jejich cesta začíná u půdy a pokračuje k volbě správné odrůdy, osivům, sadbě, hnojivům a přípravkům na ochranu rostlin. Bez toho všeho zemědělské plodiny strádají, mají potíže se svým zdravým vývojem a výsledkem je špatná sklizeň. Abychom naopak sklízeli dostatek a ve skvělé kvalitě, a ještě co nejvíce šetřili životní prostředí, v tom všem pomáhá naše zkušebnictví, kontrola a rostlinolékařství.

Aktuální situace ve výskytu zlatého žloutnutí révy v ČR

15. 2. 2024

Tisková zprávaNa základě dalších výskytů karanténní fytoplazmy zlatého žloutnutí révy Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) rozšířil na Břeclavsku vymezená území, na která se vztahují nařízená mimořádná rostlinolékařská opatření. Vymezené území na Znojemsku bylo zrušeno.

Vzhledem k dalším osmi potvrzeným výskytům zlatého žloutnutí révy (Grapevine flavescence dorée phytoplasma – GFDP) zjištěných v roce 2023 v rámci provedeného vymezovacího průzkumu, ÚKZÚZ přehodnotil rozsah vymezených území, resp. mimořádných rostlinolékařských opatření (MRO), která se na tato území vztahují.  

Výskyt GFDP byl opakovaně prokázán na Břeclavsku, a to v k. ú. Bavory, v k. ú. Perná a v k. ú. Bulhary. Z toho důvodu byla aktuálně určena vymezená území „Bavory/Perná“ (2024) a „Bulhary“ (2024).  

Zároveň bylo na Břeclavsku nově vymezeno území, které není prosté GFDP.  Dosud platné vymezené území k. ú, Oleksovičky na Znojemsku bylo zrušeno.  

Na základě zjištění nových skutečností v rámci jednotlivých vymezených území ÚKZÚZ v roce 2024 individuálně nařídil MRO spočívající v likvidaci pozitivně testovaných rostlin na přítomnost GFDP. Rovněž byla vydána Nařízení ÚKZÚZ o MRO blíže neurčenému množství osob v podobě omezování výskytu přenašeče GFDP kříska révového. 

Povinnost dodržení MRO ve vymezených územích i nadále platí v oblasti CHKO Pálava, avšak v souladu se všemi ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ÚKZÚZ požádá z důvodu eradikace karanténního škodlivého organismu, příslušný orgán ochrany přírody a krajiny o nové vydání tzv. opatření obecné povahy. 

V letech 2024 a 2025 provede ÚKZÚZ ve vymezených územích podrobný průzkum s cílem odhalit případná další ohniska výskytu zlatého žloutnutí révy.  
 
Za jednorázovou aplikaci přípravků je možné poskytnout náhradu nákladů a ztrát. O tuto náhradu je potřeba ÚKZÚZ požádat do 1 roku od provedení daného opatření. Na základě výsledku kontroly u pěstitele týkající se splnění opatření vydá ÚKZÚZ rozhodnutí o náhradě. 

Veškeré informace, včetně vydaných nařízení, jsou k dispozici na webu ÚKZÚZ – Zlaté žloutnutí révy

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642 

…………………………

ÚKZÚZ zaznamenal první výskyt fytoplazmy zlatého žloutnutí révy na území ČR v roce 2021, a to na základě cíleného průzkumu výskytu původců nebezpečných chorob révy vinné. 

Původce zlatého žloutnutí révy se řadí mezi karanténní škodlivé organismy pro celé území EU. Při jejím výskytu dochází ve vinicích ke značným hospodářským škodám. Zásadní pro ochranu révy je zamezení výskytu nejvýznamnějšího přenašeče této choroby kříska révového, který je nepůvodním druhem hmyzu. 

Zejména pro pěstitele rozmnožovacího materiálu révy, kteří jsou povinni před přemístěním rozmnožovacího materiálu révy v rámci Unie splnit požadavky evropského nařízení (2019/2072), bylo na území jižní Moravy stanoveno území, které není prosté GFDP, a to území, „Bavory/Perná/Bulhary“.  Ostatní území České republiky je k 15. únoru 2024 považováno za oblast prostou GFDP.  

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.