Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Všem nám záleží na tom, abychom konzumovali bezpečné a kvalitní potraviny. Jejich cesta začíná u půdy a pokračuje k volbě správné odrůdy, osivům, sadbě, hnojivům a přípravkům na ochranu rostlin. Bez toho všeho zemědělské plodiny strádají, mají potíže se svým zdravým vývojem a výsledkem je špatná sklizeň. Abychom naopak sklízeli dostatek a ve skvělé kvalitě, a ještě co nejvíce šetřili životní prostředí, v tom všem pomáhá naše zkušebnictví, kontrola a rostlinolékařství.

Mimořádná rostlinolékařská opatření pro ochranu révy vinné

13. 5. 2022

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) vydal nařízení o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti šíření závažné choroby révy vinné – fytoplazmovému zlatému žloutnutí révy, která se šíří hmyzem, zejména křískem révovým.

V rámci průzkumu ÚKZÚZ, zaměřeného na závažné choroby révy ve vinařské oblasti Morava, byl potvrzen výskyt škodlivého organismu fytoplazmy zlatého žloutnutí révy (Gapevine flavescence dorée fytoplasma - GFDP).

Podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072 je  tato choroba zařazena mezi karanténní škodlivé organismy. Její výskyty byly potvrzeny v katastrech Bulhary (Břeclavsko), Perná (Mikulovsko) a Oleksovičky (Znojemsko).   

V České republice se jedná o první výskyt této choroby révy. Zlaté žloutnutí révy se šíří prostřednictvím hmyzu a jejím hlavním přenašečem je křísek révový (Scaphoideus titanus). 

Při výskytu kříska révového ve vinicích dochází rychle ke značným   hospodářským škodám. Výnosy se mohou dramaticky snižovat, snižuje se vitalita rostlin. V případě, že se neprovádí ošetřování proti přenašečům, se počet napadených rostlin může zvýšit každoročně desetkrát a může brzy dosáhnout 80–100 %.  

Vzhledem k riziku ohrožení vinohradů a produkce vína ve vinařské oblasti Morava přistoupil ÚKZÚZ k vydání mimořádných rostlinolékařských opatření, nezbytných pro zamezení jejího šíření. Opatření platí pro pěstitele révy v produkčních vinicích, pěstitele rozmnožovacího materiálu révy i majitele pozemků s divoce rostoucí révou, a to v pouze v konkrétně vymezených územích.  

Mapové podklady s vyznačením zamořených zón, vymezených území (zamořená zóna plus nárazníková zóna) a tabulkami s výčtem pozemků, zasahujících do zamořené a nárazníkové zóny, jsou přílohou jednotlivých nařízení. Rozsah vymezených území je dostupný rovněž v rámci veřejného půdy - LPIS (pod vrstvou „MRO“). 

O nařízených opatřeních byly informovány orgány ochrany přírody a krajiny. Upozorňujeme pěstitele révy včetně majitelů pozemků s divoce rostoucí révou na současnou povinnost dodržení ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 


Přílohy:

Fytoplazmové zlaté žloutnutí révy - zdroj: Rostlinolékařský portál

Křísek révový - zdroj: Rostlinolékařský portál

Komplexní informace ke zlatému žloutnutí révy

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642

   

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.